canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Yol Projesi - MEGEP

  • 5
Yol Projesi - MEGEP

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler harita alanında, kesit çizimleri, alan ve hacim hesaplarında sizlere yardımcı olacaktır. Kara yolu proje yapımında teknolojinin her aşamasını projelerin hazırlama tekniklerine yansıtarak gelişen teknolojiyle birlikte yeni yol projeleri hazırlamak bir mecburiyet olmuştur. Yol proje çalışmaları, genelde hangi yolun ne zaman ve hangi standartta en verimli şekilde yapılması gerekliliğinin tespiti, yol ağlarının ve yol standartlarının belirlenmesidir. Yol yapımı için belirlenen tasarı, yol proje güzergâhları, kesinleşip araziye uygulanmadan önce güzergâhın geçtiği arazinin fiziksel olarak zemin açısından uygunluğunun araştırılması gerekir. Bu amaçla sırası ile “koridor”, “ön proje” ve “kesin proje”‟de jeolojik-jeoteknik etütlerin yapılması gerekmektedir. Tasarı proje güzergâhlardan yol yapım ve bakım süreçleri dikkate alınarak maliyet, doğal çevreye uyum, geometrik standart duyarlılık ölçütleri göz önüne alınarak en uygunu olan yol projesi seçilir. Bu yol, proje etütleri kapsamında jeofizik ve sondaj çalışmaları yapılarak arazide heyelan bölgesi, bataklık geçişleri, dolgularda kullanılmayacak zayıf zeminler vb. kesimlerin varlığı araştırılır. Eğer güzergâh üzerinde kritik kesimler saptanmış ise proje çalışmalarında bu kesimlerdeki sorunların proje üzerinde çözümüne ya da yeni güzergâh arayışlarına geçilir. Etüt sonucunda uygun bulunan güzergâhlarda ise projeye esas olacak haritaların alımına geçilir. Mühendisliğin özel bir alanı olan kara yolu proje yapımının bilimsel temellere dayanarak hazırlanması bir zorunluluk olmuştur. Teknolojik gelişmelerin düzenli olarak takip edilmesi konusunda tartışılmaz bir işlev ve öneme sahip olan proje araştırma ve hazırlama çalışmaları kapsamında kalite kontrolü, bilimsel araştırma yapma, arazi ve zemin bilgilerinin toplanması, proje ve yapım aşamasında ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm araştırılması, teknik gelişmelerin izlenmesi ve uygulanmasında sizlere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan tüm bu proje hazırlık çalışmalarında sizlerin de büyük katkıları olacaktır. Ulusal yol ağımızın projelerinin hazırlanması ve kullanım açısından daha teknik ve ekonomik özelliklerin kazandırılmasına alacağınız bu modülle büyük katkılar sağlayacaksınız.


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

  • 5

Ali Aslan

Ali A... 2017-01-13 17:32:46

Hocam bunuda yollaya bilirmisin aslanaslanby63@gmail.com yollabilirmisiz teşekür