canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Yol Aplikasyonu

  • 5
Yol Aplikasyonu

İstikşaf tamamlandığında arazi üzerinde geçirilmesi mümkün bir ya da birkaç güzergâh için gerekli bilgiler elde edilmiştir. Arazinin yol geçirmeye uygun kısmı belirlenmiş olur. Belirlenen güzergâh veya güzergâhlar üzerinde ayrıntılı bir etüt yapılarak kesin güzergâh tespit edilir.


İstikşaf yoluyla güzergâhın geçeceği kabaca belli olan bölümler için tesviye eğrili Ģerit hâlinde büyük ölçekli topoğrafik bir harita üretmek üzere gerekli arazi ve büro çalışmalarına genel olarak etüt denir.

Kesin güzergâhın tayini için ayrıntılı bir harita gereklidir. İstikşaf sonunda elde edilen güzergâhlar genellikle bir arazi Şeridi içinde toplanabilir. Kesin etüdün yapılabilmesi için önce bu arazi şeridinin düzeç eğrili ve büyük ölçekli bir haritasının yapılması gerekir.

Etüt haritalarının genellikle 1/ 2000 ölçekli olması yeterlidir. Ancak otoyolların projelendirilmesi, şehir ve kasaba geçişleri ile daha fazla özen gösterilmesi gerekli yerlerde 1/ 1000, köprü yerleri ile alt ve üst geçit yerlerinde yapılacak plankote alımlarında ölçek 1/500 olmalıdır.

Yolun sınıfı ve arazinin özelliklerine göre etüt haritaları, 200-500 m genişlikteki araziyi içine alacak şekilde hazırlanır.

Yol ekseni için çok daha farklı çözümlerin bulunabileceği bölümlerde ise etüt haritası genişliği gerektiği kadar artırılabilir. Ancak il ve köy yollarında kısa mesafeli yol onarımı gerekiyorsa ve arazi baştan sona net olarak görülebiliyorsa etüt alımı yapılmadan eksen doğrudan doğruya aplike (araziye uygulama) edilebilir. Buna doğrudan aplikasyon denir.


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

  • 5