canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Yeraltı Madencilik Ölçmeleri - MEGEP

  • 0
Yeraltı Madencilik Ölçmeleri - MEGEP

Yeraltı ölçmeleri, büyük bölümünü ölçme bilgisi ve taşınmaz mal mevzuatı gibi (haritacılık ile ilgili) konuların oluşturduğu madencilik konuları ile de iç içe olan bir çalışmadır. Maden haritacılığı, ülkemizde, genel olarak maden topoğraflığı olarak bilinen haritacılık ve madencilik uğraşıdır. Genel olarak maden işletmelerinin ihtiyacı olan topoğrafik ölçme ve hesaplamaları yapan ve planlar hazırlayan, araziye uygulayan bir hizmet alanı olarak değerlendirilir. Son yıllarda elektronik ölçü aletlerinin, bilgisayar destekli hesap ve çizim sistemlerinin devreye girmesi grafik bilgilerden çok sayısal bilgilere ağırlık verilmesine neden olmuştur. Maden haritacılığı, ülkemizde yeterince tanınmıyordu. Günümüzde artık yoğun ölçme haritalama hizmetlerine ihtiyaç gösteren açık kömür işletmelerinin yaygınlaşması, üretilen bilgi ve dokümanlarda doğruluk, güvenilirlik ve süratin aranması, ölçme ve değerlendirme aletlerinden yararlanmanın ileri bilgi ve beceri gerektirmesi; birçok yerde, işletmeler ve yükleniciler arasında ölçme ve hesaplamalardan kaynaklanan ihtilafların ortaya çıkması, bu alanda mühendis ve teknisyen düzeyinde, daha nitelikli elemanların istihdamını zorunlu kılmıştır. Bunun sonucunda kamuya ait madencilik kuruluşları ve özel sektör kesimi, kadrolarında daha çok sayıda haritacıya yer verme ihtiyacını hissetmişlerdir. Yerüstü ölçmelerini yapabilen bir topoğraf, belli bir eğitim ve uygulamadan sonra bir yeraltı topoğrafı olabilir. Yeraltı ölçmelerinin amacı, bu eğitim ve uygulamayı sağlamaktır. Yeraltı ölçmelerinde temel çalışma koordinat hesabıdır. Yükseklik hesapları, yerüstündeki yükseklik hesaplarına benzer şekilde yapılır. Yeraltında yapılan ölçüler sonucu koordinatları hesaplanan noktaların yönelme işlemi ile yerüstü koordinat sistemine, aynı noktaların kuyu derinliklerinin ölçülerek yerüstü yükseklik sistemine bağlanması gerekir. Bu modülde klasik yöntem ve donanımlarla ilgili temel konulara yer verilmiştir. Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler, yeraltında, uzunluk ve açı ölçme, yönelme ve nivelman uygulaması yapacak olan sizlere yardımcı olacaktır. AÇIKLAMALAR ii
GİRİŞ 1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 3
1 YERALTINDA UZUNLUK ÖLÇMELERİ 3
1.1 Genel Tanımlar 4
1.2 Yeraltında Nokta Tesisi 5
1.2.1 Nokta Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar6
1.2.2 Taban ve Tavan Noktaları 8
1.3 Yeraltında Uzunlukların Ölçülmesi 10
UYGULAMA FAALİYETİ 14
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 16
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 17
2 YERALTINDA AÇI ÖLÇMELERİ17
2.1 Açı Ölçme Aletleri17
2.2 Açıların Ölçülmesi 20
UYGULAMA FAALİYETİ 23
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 25
ÖĞRENME FAALİYETİ–3 26
3 YERALTINDA YÖNELME (ORYANTASYON)26
3.1 Eğik Galeriler İle Yönelme 26
3.2 Kuyularla Yönelme 27
3.3 Kuyu Çekülleme Yöntemleri 27
3.3.1 Mekanik Yöntemlerle 27
3.3.2 Optik Yöntemlerle 33
UYGULAMA FAALİYETİ 34
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 36
ÖĞRENME FAALİYETİ–4 37
4 YERALTINDA YÜKSEKLİK ÖLÇME (NİVELMAN) 37
4.1 Eğik Kuyularda Derinliklerin Ölçülmesi 37
4.1.1 Basamaklı Ölçme Yöntemi37
4.1.2 Trigonometrik Yöntem38
4.2 Düşey Kuyularda Derinliklerin Ölçülmesi39
Düşey kuyularda derinliklerin ölçülmesini, derin olmayan ve derin kuyularda ölçme
olmak üzere iki kısımda inceleyeceğiz 39
4.2.1 Derin Olmayan Kuyularda Ölçme 39
4.2.2 Derin Kuyularda Ölçme39
4.3 Yeraltında Nivelman41
4.3.1 Trigonometrik Nivelman 42
4.3.2 Geometrik Nivelman 44
UYGULAMA FAALİYETİ 46
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 48
MODÜL DEĞERLENDİRME 49
CEVAP ANAHTARLARI 52
KAYNAKÇA54


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

  • 0