canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Uzaktan algılama soru örnekleri

  • 5
Uzaktan algılama soru örnekleri

Bu ders notu içerisinde aşağıdaki öğeler bulunmaktadır


Uzaktan Algılamaya Giriş Sınavı Soruları 

SORU 1: Aynı tip ağaçlarla kaplı dağlık bir bölgenin spot görüntüsü elimizdedir. Dağın 3 yüzeyli piramit bir şekle sahip olduğunu varsayalım. Elimizdeki görüntünün güneş zenith ve azimuth açıları 60 ve 120 derece ve görüş azimuth açısı 188 derecedir. Elde edilen görüntüye ait hücre verilerinin 8 bit olarak kodlandığını ve kalibrasyonun aşağıdaki formülle yapıldığını düşünelim. Gi: ensördeki radyometrik kazanç (radiometric gain) Li: üst atmosfer radyansı (birimiÆW.m-2.μm-1.sr-1) i : kanalın spektral numarası(s1,s2,s3 kanalları) S1 den s3e kadar olan spektral kanallara entegre edilmiş güneş parlaklık değerleri ve Gi katsayıları aşağıda verilmiştir: Spektral kanallar parametreler birimler S1 S2 S3 λ μm 0.55 0.65 0.85 Δλ μm 0.1 0.1 0.1 G - 0.75 0.7 0.8 E W.m-2.μm -1 181 156 103 Spot 1-3 kanalları için ayarlama/kalibrasyon verisi Sensörler/algılayıcılar tarafından kaydedilen hücre(piksel) değerleri aşağıdadır: Piksel değerleri,S1 piksel değerleri, S2 piksel değerleri,S3 a) Verilen bir kanal için (örneğin s1 kanalı) aynı tip orman dokusu içinde farklı hücre değerleri vermektedir nedenini açıklayınız. b) Aynı hücrenin farklı kanallarda farklı değerler almasının nedeni nedir? c) 3. Kanalın radyometrik kalibrasyonlarını yapınız. 

SORU 2: 1985 ağustosunda elde edilmiş orman alanı içinde bir göl objesi içeren Landsat-5 TM görüntümüz var. Tm3 ve tm4 için görünen yansıma değerleri aşağıda verilmiştir. TM3 TM4 R* R* orman 0.097 0.271 göl 0.058 0.020 Aşağıdaki basit modeli atmosferik düzeltme için kullanabilirsiniz: Ttot : güneş yer uydu güzergahındaki toplam atmosferik geçirgenlik Ra: atmosferik yansıma R: hedefteki yansıma Işınım transfer modeli yardımıyla geçirgenlik katsayılarının doğrudan ve yayılan bileşenleri 2 tm bandı için hesaplanmıştır : doğrudan yayılan Güneş-yer Yer-uydu Güneş-yer Yer-uydu TM3 0.75 0.8 0.1 0.15 TM4 0.79 0.84 0.08 0.13 a) Ra nın açısal bağımlılığı için ne söyleyebilirsiniz? Işınım ne tür bir saçılma tipine uymakatdır? Ra nınhacimsel saçılma fonksiyon eğrisinin yaklaşık şeklini çiziniz. Kabaca x ve y eksenlerinin en büyük ve en küçük değerleri nelerdir. b) Tm4 için Ra yı hesaplayınız. Suyun kızılötesi dalgaboylarında tamamının emildiğini hatırlayınız. . c) Önceki sorunun cevaplarını kullanarak, Ra’yı tm3 için hesaplayınız. Ra nın artan dalgaboyuyla birlikte 4.dereceden kuvvet kanununa göre azaldığını dikkate alınız. d) Her 2 kanal için toplam atmosferik geçirgenliği hesaplayınız. e) Her 2 kanal için atmosferik düzeltme uygulayınız. Sonuçları tablosal olarak sununuz? f) Her 2 kanal ve hedef için ayrı ayrı olarak atmosferik düzeltmeleri yapılmış yansıma değerlerini normal yansıma değerleriyle karşılaştırınız. Yorum getiriniz. 

 SORU 3:Verilen objeleri aşağıdaki görüntüyü kullanarak tespit ediniz. Görsel değerlendirmeyle bunu nasıl yaptığınızı açıklayınız. Konut alanları Yollar Yarış pisti Nehir Köprüler 

SORU 4: Aşağıda 8 bitlik bir görüntünün histogramı yer almaktadır. 50-90 aralığındaki Hücre değerlerinin doğrusal kontrast zenginleştirme uygulandıktan sonraki değerlerini hesaplayınız. 

SORU 5: Aşağıdaki şekillerde orjinal (a) ve filtrelenmiş (b,c) quickbird pankromatik görüntüleri verilmiştir. (a) (b) (c) a)Bunlardan hangisi düşük geçirgen filtre ile elde edilen görüntüdür? Neden? b)Düşük geçirgen filtre ile yüksek geçirgen filtreyi karşılaştırınız? Hangisi ne amaçla kullanılmaktadır? 

SORU 6:Aşağıdaki görüntüde ne tür bir hata vardır ve bu nasıl düzeltilebilir? 

SORU 7: Bir görüntüyü analiz ve yorumlama öncesi geometrik olarak düzeltmeye tabi tutmanın ne gibi avantaj ve dezavantajları vardır? 

SORU 8: Görüntü işlemede temel bileşen analizinin ne amacı vardır? 

SORU 9: Eğitimli ve Eğitimsiz sınıflama tekniklerini karşılaştırınız ve ana aşamalarını açıklayınız. 

SORU 10: Ortorektifikasyon için dağlık bi alandan toplanacak yer kontrol noktası ile göreceli olarak düz bir alandan toplanacak yer kontrol noktaları sayısı arasında fark var mıdır? Varsa sayı ve mekansal dağılım açısından farkları değerlendiriniz.


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

  • 5