canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Ulaşılamayan Nirengi Noktalarına Poligon Geçkisi Hazırlama - Zemine İndirgeme

  • 0
Ulaşılamayan Nirengi Noktalarına Poligon Geçkisi Hazırlama -  Zemine İndirgeme

Yanına ulaşılamayan (minare, kule, deniz feneri vb.) nirengi noktalarına poligon geçkisi bağlantısı yapılması gerektiğinde, bu gibi noktalara alet kurulması mümkün olmadığından poligon geçkisinin ilk veya son noktasındaki kırılma açısı ile bu poligon noktasını, yanına ulaşılamayan noktaya bağlayan kenar ölçülemez.  Bu durumda iki yol izlenebilir:

  1. Ölçülemeyen bu elemanlar hesapla bulunur
  2. Yanına ulaşılamayan nirengi noktası yakınında bir zemin noktası tesis edilir ve koordinatları hesaplanır.
Aslında her iki durumda da yapılan işlemler hemen hemen birbirinin aynıdır. Birincisinde ölçülemeyen kenar ve kırılma açısı hesaplanarak doğrudan poligon hesabına geçilir. İkincisinde ise aynı elemanlar bulunduktan sonra zemin noktasının koordinatları hesaplanır ve poligon geçkisi bu noktaya bağlanır. Bu işleme zemine indirme denir. 

Zemine indirme hesabı için yanına ulaşılamayan nirengi noktasının yakınında yerde bir zemin noktası (Z) tesis edilir. Tesis edilen bu noktanın, yanına ulaşılamayan nirengi noktasından başka en az bir nirengi noktasını görmesi gerekir. Kontrol için ikinci bir nirengi noktasına daha bakılır.

BÖHYY’ne göre zemin noktası ile nirengi noktası arasındaki uzunluk iki üçgen yardımıyla, açıklık açısı ise iki nirengi noktasına yapılacak doğrultu gözlemleri yardımıyla hesaplanıp ortalamaları alınarak bulunur. Hesaplanan uzunluklar arasındaki fark  formülünün verdiği değerden fazla olamaz. Zemin noktası için oluşturulacak üçgenlerin açıları 30g dan küçük olamaz ve en az bir kenarı mm incelikle ölçülür. Üçgen açıları ve nirengi doğrultuları, 2cc yi doğrudan ölçen aletlerle ikişer silsile olarak ölçülür. Zemin noktası ve yardımcı noktaların zemin tesisleri ve röperleri poligon noktalarındaki gibidir. Minare şerefeleri ve teraslar üzerinde gözlem yapılan noktalar, boyları 50 mm ve çapları 15 mm lik bronz çivinin çimento harcı ile taban seviyesinde doldurulmasıyla elde edilir.


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

  • 0