canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Topografya Ders Notlari

 • 0
Topografya Ders Notlari

İÇİNDEKİLER:
GİRİŞ
 1. Ölçme Bilgisinin Tanımı
 2. Ölçme Bilgisinin Önemi
 3. Ölçme Bilgisinin Türleri
 4. Ölçmelerde Temel Prensip
 5. Yeryüzünün Şekli
 6. Ölçü Birimleri
  1. Uzunluk Birimleri
  2. Alan Birimleri
  3. Açı Birimleri
  4. Yay Birimi
 7. Ölçekler
 8. Ölçeklerine Göre Plan ve Haritaların Ayrımı
ARAZİ İŞLERİ
 1. Arazide Noktaların İşaretlenmesi
  1. GEçici Noktalar
  2. Kalıcı Noktalar
  3. Yer Kontrol Noktaları
 2. Noktaların Röperlenmesi
  1. Röper Krokisi
 3. Arazide Doğruların Belirlenmesi
ÖLÇME HATALARI
 1. Genel Bilgiler
 2. Ölçmelerde Hata Kaynakları
 3. Gözleme Çeşitleri
  1. Direk Gözlemeler
  2. Endirekt Gözlemeler
  3. Koşula Bağlı Gözlemeler
  4. Bağımsız Gözlemeler
 4. Hata Türleri
  1. Ölçme Değerlerinden Giderilebilen Hatalar
  2. Ölçme Değerlerinden Mutlak Olarak Giderilme Olanağı Hiçbir Zaman Olmayan Hatalar
 5. Gerçek-Hata ,Görünen Hata ve En İhtimalli Değer
 6. Doğruluk Ölçüleri
UZUNLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ
 1. Boylarının Ölçülmesinde Kullanılan Yöntemler
 2. Uzunlukların Doğrudan Ölçülmesi
  1. Boyların Optik Olarak Ölçülmesi
  2. Elektronik Uzunluk Ölçülme
 3. Boy Ölçmelerin Doğruluk Derecesi ve Hata Sınırı
  1. Boy Ölçmelerinde Yapılan Hatalar
BAZI GENEL TANIMLAR
 1. Düşey Doğrultu
 2. Yatay Doğrultu
 3. Yatay Düzlem
 4. Düşey Düzlem 
 5. Yatay Açı 
 6. Düşey Açı
 7. Teodolit
 8. Dürbün
  1. Dürbünün Göze Uydurulması
  2. Görüntünün Netleştirilmesi
  3. Paralaks Kontrolü ve Giderilmesi
  4. Teodolitin Kullanılması
 9. Açıların Ölçülmesi
  1. Açı Okuma Donanımları
  2. Yatay Açıların Okunması ve Çizelgeye Yazılması
  3. Düşey Açıların Okunması ve Çizelgeye Yazılması
 10. Teodolitlerin Kontrol ve Düzenlenmesi
 11. Düzenlemede Dikkat Edilecek Noktalar
POLİGONASYON
 1. Genel Tanımlar
 2. Arazi İşleri
  1. Poligon Postası
  2. arazinin Keşvi ve Poligon Noktalarının Seçimi
  3. Poligon Kenarlarının Ölçümü
  4. Poligon Açılarının Ölçümü
  5. Açıklık Açısı ve Ölçülmesi
 3. Büro İşleri
  1. Koordinatların Hazırlanması
  2. Açıklık Açısı ile Kenar Uzunluğundan Nokta Koordinatları Hesaplama
  3. Koordinatları Verilen İki Noktadan Açıklık Açısı İle Kenar Uzunluğunun Hesabı
  4. Açıklık Açıları ile Poligon Açıları Arasındaki Bağıntılar
  5. Açık Poligon Hesapları ve Kontrolü
  6. Poligonların Çizimi
YÜKSEKLİKLERİN ÖLÇÜLMESİ- NİVELMAN
 1. Genel
 2. Geometrik Nivelman
 3. Nivelman Çizelgelerini Hazırlama Yöntemleri
 4. Kesitlerin Çıkarılması
 5. Yüzey Nivelmanı
 6. Trigonometrik Nivelman 
TAKEOMETRİ
 1. Genel Bilgiler
 2. Ölçme Prensibi
 3. Takeometri ile Planlarının Çıkarılması


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

 • 0