canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Selçuk Üniversitesi Çok Disiplinli Mühendislik Uygulaması CBS

  • 0
Selçuk Üniversitesi Çok Disiplinli Mühendislik Uygulaması CBS

Özet : Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yer seçimi çalışmalarının planlanması sürecinde ve ileri safhalarda yapılan değerlendirmeler sırasında geleneksel metotlara oranla üstünlük gösteren araçlardır. Katı atık depolama alanı yer seçiminde göz önünde bulundurulan parametreleri; çevresel, teknik ve sosyal faktörler olarak ana başlıklar altında sıralayabiliriz. Düzenli katı atık depolama alanı yer seçimi için toplanan veriler CBS ortamında çok kriterli analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Katı Atık Kontrol Yönetmeliği ile ilgili maddeleri, daha önce yapılan konuyla ilgili çalışmalarda kullanılan kriterler ve çalışma alanının mevcut durumu dikkate alınarak analizler yapılmıştır. CBS ortamında çoklu kriter metodu kullanılarak hazırlanan 9 veri katmanı Ağırlıklı Doğrusal Kombinasyon yöntemiyle analiz edilmiştir. Analizlerin sonuçlarına dayalı olarak alternatif katı atık depolama alanları yer seçimi yapılmıştır.


İÇERİSİNDE
  • Ham Verileri ( raster )
  • Katı Atık İlke İlgili Veriler
  • Katmanların olduğu örnek bir uygulama
  • diğer raster ve vektör veriler

RECEP TUGAY BAŞAR tarafından gönderilmiştir.  Kendisine Teşekkür ederiz.İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

  • 0