canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Sabit GPS İstasyonlarında Zaman Serileri Analizi Tahsin KARA

 • 0
Sabit GPS İstasyonlarında Zaman Serileri Analizi Tahsin KARA

Harita Mühendisi Tahsin KARA tarafından hazırlanmış olan yüksek lisans tezidir.


 Danışman Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞANLIOĞLU
 Üye Prof. Dr. Cevat İNAL
 Üye Yrd. Doç. Dr. Tayfun ÇAY

ÖZET

Bu çalışmada doğrusal zaman serileri yöntemlerinden otoregresif (AR) ve otoregresif hareketli ortalama (ARMA) modelleri kullanılarak sabit GPS istasyonlarının koordinat bileşen verilerine ayrı ayrı zaman serisi analizi yapıldı. Özellikle doğrusal zaman serileri modellerinin seçilmesinin nedeni istasyon verilerinin koordinat bileşenleri incelendiğinde kuzey (Dn) ve Doğu (De) bileşenlerinin doğrusal olarak arttığını görüyoruz. Yine Dn ve De bileşenlerinin otokorelasyon ve kısmiotokorelasyon grafiklerinde derecelerinin 1 olduğunu ve otokorelasyonlarının artı yönde azalan eğilimde, kısmiotokorelasyonlarının ise birinci dereceden sonra artı yönde aniden azalarak eksi ve artı yönlerde küçük değişmeler yaptığı ve bu eğilimlerin zaman serileri modellerinden otoregresif (AR) modeline uygun olduğu söylenebilir. Sabit GPS istasyonlarının koordinat bileşenlerinden yükseklik (Du) bileşenleri incelendiğinde mevsimsel etkilerin olduğu görülmüş ve Du bileşenlerinin sıcaklık ve basınçla ilişkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Bunun için korelasyon analizi yapılmıştır ve Du bileşenlerinin sıcaklık ve basınçla ilişkisinin olduğu görülmüştür. İstasyonların yükseklik bileşenlerinin sıcaklık ve basınca ne kadar bağımlı olduğunu anlamak için regresyon analizi yapılmıştır. Zaman serileri grafiklerinden, sabit GPS istasyonlarının depremlerden etkilendiği görülmüş ve yapılan modelleme ve analizlerde deprem bilgileri de dikkate alınmıştır. Anahtar kelimeler: Sabit GPS İstasyonu, Zaman Serileri Analizi, Trend, Regresyon

İÇERİK

 1. GİRİŞ
 2. ZAMAN SERİLERİ
  • Zaman Serilerinin Tarihçesi
  • Temel Kavramlar
  • Süreç
  • Durağanlık
  • Zaman Serilerinin Tanımı
  • Zaman serilerinin elemanları
  • Uzun - Dönemli genel trend
  • Konjonktür dalgalanmaları
  • Mevsimsel dalgalanmalar
  • Trend Varyasyon ve düzensiz rastgele dağılımlar
  • Trend in grafik yöntem ile belirlenmesi
  • Hareketli ortalamalar yöntemi
  • En küçük kareler yöntemi
 3. ZAMAN SERİLERİ ÇEŞİTLERİ
  • Otokorelasyon Fonksiyonu
  • Kısmi Otokorelasyon
  • Hareketli Ortalama (Moving Avarege, MA) Serileri
  • Otoregresif (Auto Regressive, AR) Zaman Serileri
  • Fark Denklemleri
  • Otoregresif Hareketli Ortalama (ARMA) Serileri
  • Holt-Winters Üstel Düzeltme Kestirim Modeli 
  • Fourier Tekniği
  • Fourier dönüşümleri
  • Mevsimsel Zaman Serileri
  • Mevsimsel etkilerin testi
  • Hareketli ortalama yöntemi
 4. ZAMAN SERİLERİNDE ARIMA MODELLERİ
  • Durağan ARIMA Modelleri
  • Otoregresif modeller: ARIMA(p,0,0)
  • ARIMA(1,0,0) = AR(1) süreci
  • ARIMA(2,0,0): AR(2) süreci
  • Hareketli ortalama modelleri: ARIMA(0,0,q)
  • ARIMA(0,0,1): MA(1) süreci
  • ARIMA(0,0,2): MA(2) sürece
  • Karma Otoregresif–Hareketli ortalama modeli:ARIMA(p,0,q)
  • ARIMA(1,0,1): ARMA(1,1) süreci
  • Durağan Olmayan ARIMA Modelleri
  • ARIMA(p,d,q) modeli
  • Box ve Jenkins model kurma stratejisi
 5. ZAMAN SERİLERİNDE MODELLEME
  • Model Seçim Kriterleri 
  • Standart belirlenim katsayısı-R 2
  • F-İstatistiği yaklaşımı
  • Akaike Bilgi Kriteri (AIC)
  • Schwarz Bilgi Kriteri (SIC)
 6. ZAMAN SERİLERİ SONUÇLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  • Sabit GPS İstasyonlarında Zaman Serilerini Etkileyen Faktörler
  • Uyduların etkileri
  • Uzun dönemli sinyal yansıma etkisi (multipath- çokyolluluk)
  • Atmosferin etkisi
  • Okyanus yüklenmesi
  • Donanımın etkisi
 7. IGS SABİT GPS İSTASYONLARI VE GERÇEK ZAMANLI GNSS AĞLARI
  • IGS Sabit GPS İstasyonları
  • IGS veri organizasyonu
  • IGS in topladığı verilerden elde ettiği sonuçlar
  • IGS de veri iletişimi
  • IGS veri formatı
  • Gerçek Zamanlı GNSS Ağları
  • Gerçek Zamanlı GNSS ağların prensibi
  • Gerçek Zamanlı GNSS ağların kullanım alanları
 8. SAYISAL UYGULAMA
  • Sabit GPS İstasyonlarının Ham Verilerine Göre Zaman Serileri Grafikleri
  • ANKR, TUBI, ISTA ve TRAB Sabit GPS İstasyon verilerinden Uyuşumsuz Ölçülerin Ayıklanması
  • V - Testi
  • ANKR, TUBI, ISTA ve TRAB Sabit GPS İstasyonlarının Yükseklik Bileşenlerinin Ortalama Sıcaklık ve Basınç ile Regresyon Analizleri
  • Regresyon
  • Regresyon değerlerinin standart sapma, standart hata ve güven sınırları
  • ANKR sabit GPS istasyonunun yükseklik bileşeni (Up)nin ortalama sıcaklık ve basınç değerlerine göre regresyon analizi
  • TUBI sabit GPS istasyonunun yükseklik bileşeni (Up)nin ortalama sıcaklık ve basınç değerlerine göre regresyon analizi
  • ISTA sabit GPS istasyonunun yükseklik bileşeni (Up)nin ortalama sıcaklık ve basınç değerlerine göre regresyon analizi
  • TRAB sabit GPS istasyonunun yükseklik bileşeni (Up)nin ortalama sıcaklık ve basınç değerlerine göre regresyon analizi
  • Depremlerin ANKR, TUBI ve ISTA Sabit GPS İstasyonlarına Etkilerinin Araştırılması
  • Deprem
  • Depremlerin ANKR sabit GPS istasyonuna etkileri
  • Depremlerin TUBI sabit GPS istasyonuna etkileri
  • Depremlerin ISTA sabit GPS istasyonuna etkileri
  • MATLAB la Sabit GPS İstasyonlarının Zaman Serileri Analizi
  • TRAB sabit GPS istasyonu verilerinin MATLAB a aktarılması
  • Trendin Giderilmesi
  • Verilerin filtrelenmesi
  • MATLAB ile modelin kurulması
  • ANKR, TUBI ve ISTA sabit GPS istasyonları modelleme sonuçları
 9. SONUÇ VE ÖNERİLER
  • Sonuç
  • Öneriler


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

 • 0