canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Prof. Dr. Cevat İNAL

 • 3.4
Prof. Dr. Cevat İNAL

1961yılında Eskişehir’in Merkez Akkaya köyünde doğdu. İlkokulu burada tamamladı. Ortaöğrenimini İzmir Buca Lisesi’nin orta kısmında tamamladı. Lise öğrenimini de Ankara Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinde bitirdi.1978’de Konya Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğine girdi. Buradan 1982 yılında mezun oldu. 1983 yılında aynı bölümde Araştırma Görevliliğine başladı.1982-1984 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesinde Yüksek Lisans öğrenimi tamamladı. 1985’de 2 ay Hollanda’da Delft Üniversitesi Jeodezi bölümünde staj gördü. 1984-1988 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesinde Doktora öğrenimi gördü. 1988 yılında Selçuk Üniversitesinde Yardımcı Doçentliğe atandı.1989’da aynı bölümde bölüm başkan yardımcılığına atandı. 1992 ‘de Doçentlik Yabancı Dil Sınavında Fransızca’dan başarılı oldu. 1992-1994 ‘de Tömer’de İngilizce kursuna devam etti. 1993 ‘de Burdur’da iki ay bedelli askerlik görevini tamamladı. 1997’de Doçentlik Bilim sınavından başarılı oldu. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığına atandı. Ardından fakültenin Dekanı oldu ve 2011 senesinde Harita mühendisliği Bölüm başkanlığını Prof. Dr. İ. Öztuğ BİLDİRİCİ ye Dekanlık Koltuğunu da Prof. Dr. Handan GÜLCE ye devretti. Kendisi Şu anda Öğretim hayatına devam etm

ektedir. Kendisine ulaşabileceğiniz iletişim bilgileri aşşağıda belirtilmiştir.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

 1. İnal,C.,Şanlıoğlu,C.Ö., Yiğit,C.Ö., “ Scaling of EDM Calibration Baselines  by GPS and Controlling of EDM Parameters “ ,Survey Review, 40,309, pp 304-312, July 2008

 2. Başçiftçi, F., İnal,C., Başçiftçi,F.,“Programming of Geodetic Transformation Methods”,Scientific Research and Essays, 5(10), pp 1181-1188, May 2010-06-12

 3. Yetkin,M., İnal,C., “L Norm Minimization in GPS Networks”, Survey Review, 43,323,pp.523-532, October 2011

 4. Yetkin,M., İnal,C., Yiğit,C.Ö., “ The Optimal Design of Baseline Configuration in GPS Networks by Using the Particle Swarm Optimization Algorithm”, Survey Review, 43,323,pp.700-712,October 2011

 5. Alçay,S., İnal,C., Yiğit,C.Ö., Yetkin,M., “Comparing Glonass – Only with GPS- Only and Hybrid Positioning inVarious Length of Baselines”Acta Geod. Hung., Vol. 47(1) pp.1-12,  2012

 6. Yıldırım,Ö.,Yaprak,S.,İnal,C.“Determination of 2011 Van/Turkey Earthquake(M=7.2) Effects from Measurement of CORS-TR Network”,Geomatics, Natural Hazards and Risk, pp.1-13, 2013

 7. Turgut,B.,İnal,C., Çorumluoğlu, Ö.,”Comparison  of the Geoid Undulations Obtained by   EGM96, TG99 and GPS/Leveling in Turkey “ Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica”, vol. 39(4), pp.403-410,Hungarica,2004 

 8. Yetkin,M., İnal,C., Yiğit,C.Ö., “Useof the Particle Swarm Optimization Algorithm for Second Order Design of Levelling Networks”, Journal of Applied Geodesy 3 (2009),171-178

 9. Yiğit,C., Xiaojing,Li., İnal,C., Linlin,Ge.,Yetkin,M., “ Preliminary Evaluation of Precise Inclination Sensor and GPS for Monitoring Full-Scale Dynamic Response of a Tall Reinforced Concrete Building”  Journal of Applied Geodesy 4 (2010),1-11

 10. Yetkin,M., Berber,M., İnal,C., "Robustness Analysis of Geodetic Networks in the Case of Correlated Observations", BCG-Boletim de ciencias Geodesicas, vol:19, pp 434-451, July,2013

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler

 1. Yıldız,F.,İnal,C., Erdi, A., “Grafik  Kadastral Paftaların  Sayısallaştırılmasında Hassasiyet Araştırması”, Uluslar arası Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu ,s.223-234,Konya ,1993

 2. Yıldız,F.,İnal,C.,Erdi, A., “A  Determination of the Basic Triangulation Network in the Area of Konya Metropolitan “, First  Turkish-German Joint Geodetic Days,s.133-147,İstanbul,1995

 3. İnal,C.,Yıldız,F., Erdi,A., “Precision  of Height Determination From GPS  Observations by Surface  Fiting “,Second Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin,1997.

 4. Yıldız, F., İnal,C., Erdi,A., “ Determination of Geodetic Points  at  The Large Area Using GPS  Observation  Methods “, Second Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin,1997

 5. Çorumluoğlu,Ö.,İnal,C.,Ceylan,A.,Şanlıoğlu,İ.,Kalaycı,İ.,” Determination of Geoid Undulation in the  Region of Konya”InternationalSymposium on Geographic Information Systems, 23-26 september,2002,s.166-173İstanbul-Turkey

 6. Başçiftçi,F.,İnal,C., Başçiftçi,F.,” Programming of Two Dimensional CoordinateTransformation”,2nd international symposium on electrical, electronic and computer engineering, 11-13 march 2004, s.191-194, Nicosia, Cyprus

 7. Ismail SANLIOGLU, Cevat INAL, ” The Test of Processing Modules of Global Positioning System (GPS) Softwares by Using Products of International GPS Service (IGS)” FIG Working Week 2005 and GSDI-8 Cairo,Egypt April 16-21

 8. Ceylan,A.,İnal,C.,Şanlıoğlu,İ.,”Modern Height Determination Techniques and Comparison of Accuracies” FIG Working Week 2005 and GSDI-8 Cairo, EgyptApril 16-21

 9. Yiğit,C.Ö.,İnal,C., “An Improved Programme for Deformation Analysis of Vertical Networks”,XXIII  FIG Congress, Munich Germany,October 8-13, 2006

 10. İnal,C.,Yiğit,C.Ö.,”S Transformation  and Q2Criterium Approach at Determination of Horizontal Deformations”,  XXIII FIG Congress, Munich Germany, October 8-13, 2006

 11. Yetkin,M., İnal,C., Yiğit,C.Ö.,“Robustness Analysıs of GPS Networks”, Middle East Spatial Technology 4thConference & Exhibation, Bahrain, December 10-12,2007


 12. Yorum Yap & Puan Ver

  • 3.4

  Abdullah

  Abdullah 2020-10-16 15:29:22

  http://www.sektorharita.com/prof.-dr.-cevat-inal.html
  Abdullah

  Abdullah 2020-10-16 15:24:56

  http://www.sektorharita.com/prof.-dr.-cevat-inal.html
  Abdullah

  Abdullah 2020-10-16 15:24:38

  http://www.sektorharita.com/prof.-dr.-cevat-inal.html
  Erdal Çalışkan

  Erdal ... 2017-01-25 19:21:24

  https://www.tarziyarat.com/