canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Örnek Ekspertiz Raporu 1

  • 5
Örnek Ekspertiz Raporu 1

Köy Yönetimi
Köy tüzelkişiliğinin organları. Köy derneği, ihtiyar meclisi ve muhtarıdır. Bunlardan muhtar yürütme
organı, ihtiyar meclisi ve köy derneği danışma ve karar organlarıdır.
a) Köy Yönetiminin Görevleri
Köy Kanununda, köyün görevlerini ayrıntılı bir biçimde belirtilmiştir. Bunlar "İsteğe bağlı" ve "zorunlu"
olmak üzere iki kümede toplanmıştır.
Köyün, sağlık, temizlik, yol, su ve okul işleri zorunlu; köye hamam, çamaşırlık, Pazar yeri, çarşı
yapmak gibi hizmetler köyün isteğe bağlı görevleri arasında yer almıştır.
Aslında köyle ilgili hizmetlerin çoğu ya doğrudan doğruya, yada köyle işbirliği halinde genel yönetim
tarafından yürütülmektedir. Köyle ilgili işler kamu yükümlülüğüdür ve yapmayanlar cezalandırılır.
Ancak bu hükümler artık büyük ölçüde uygulanamamaktadır.
b) Köy Derneği
Köy derneği, köyde bulunan kadın, erkek bütün seçmenlerin oluşturduğu bir kuruldur. Köy derneği ile
köylünün doğrudan yönetime katılması sağlanır. Bu model doğrudan demokrasinin yerel yönetimlerde
uygulandığı, ilk uygulamadır.
Köy derneği, yalnız muhtarı ve ihtiyar meclisi üyelerini seçmekle kalmaz bazı yönetsel kararlar da alır.
Örneğin isteğe bağlı işler, zorunlu hale köy derneği kararı ile gelir.


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

  • 5

Ali KILIÇ

Ali K... 25.05.2013 19:42

paylaşım için teşekkürler
metin çiçek

metin ... 29.05.2013 16:54

elinize saglık