canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Numarataj Kapı ve Bina Numarası Verme Yönetmeliği

  • 5
Numarataj Kapı ve Bina Numarası Verme Yönetmeliği

NUMARALAMA YÖNETMELİĞİ
B İ R İ N C İ B Ö L Ü M
Genel Hiikiimler
Yönetmeliğin Hukuki Mesnedi
Madde 1. İşbu Numaralama Yönetmeliği 10 Nisan 1927 tarih ve 1003 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden
hazırlanmıştır.
Sokaklara Ad veya Numara ve Binalara Numara Verilmesi
Madde 2 . 10 Nisan 1927 tarih ve 1003 sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 inci maddeleri gereğince binalara numara,
sokaklara ad veya numara verilmesi mecburidir.
Numara Verilecek Binalar
Madde 3. Numara verilmesi gereken binalar, her çesit resmi binalarla ev, apartman, mağaza, dükkan, kahvehane,
hamam, cami, otel, fabrika, değirmen ve benzeri bilumum binalardir. Bir binaya numara verilmesi için ikamete mahsus olup
olmadığına, tahsis şekline, imar ruhsatı, kullanma izni ve küşat müsaadesi olup olmadığınıza bakılmaz.


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

  • 5