canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

NETTOP Netcad Arazi Toplulaştırma Modülü Eğitim Kitabı

  • 5
NETTOP Netcad Arazi Toplulaştırma Modülü Eğitim Kitabı

1. GENEL KAVRAMLAR
1.1. Toplulaştırma Kavramı
2. PROJE DOSYASININ OLUŞTURULMASI
3. ALTLIK DOSYALARIN YÜKLENMESİ
3.1. Raster Dosyanın Yüklenmesi
3.2. Halihazır Durumunun Yüklenmesi
4. KADASTRO PARSELLERİNİN OLUŞTURULMASI
5. KADASTRO KAYITLARININ OLUŞTURULMASI
5.1. Kadastro Kayıtlarının Manuel Oluşturulması ve Düzenlenmesi
5.2. Tapu Verilerinin Projeye Aktarımı
5.2.1. “XML” Uzantılı Tapu Verilerinin Projeye Aktarımı
5.2.2. TKGM Tapu Verilerinin (DBF) Aktarımı
5.2.3. TKGM Tapu Verilerinin (Excel) Aktarımı
5.3. Toplu İşlemler ve Pay Kontrolü
5.4. Varis Bilgilerinin Girilmesi
6. BLOKLARIN OLUŞTURULMASI
6.1. Blok Hatlarının Çizgi ile Çizilmesi
6.2. Blok Alanlarının Kapatılması
7. B LOK KAYITLARININ OLUŞTURULMASI
8. ENDEKS SINIRLARININ OLUŞTURULMASI
9. ENDEKS DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI
9.1. Kadastro Parsellerinin Endeks Değerlerinin Hesaplanması
9.2. Blokların Endeks Değerlerinin Hesaplanması
10. ZAİYAT HESABININ YAPILMASI (DOP)
11. MÜLAKAT İŞLEMLERİ
11.1. Mülakatların Manuel Olarak Girilmesi
11.2. Mülakatların Grafik Üzerine Sürükle-Bırak ile Girilmesi
11.3. Mülakat Formlarının Alınması
12. DAĞITIMIN YAPILMASI
12.1. Manuel Dağıtım İşlemi
12.2. Sürükle-Bırak Yöntemi ile Dağıtım
12.3. Otomatik Dağıtım İşlemi
13. İFRAZ (YENİ PARSELLERİN OLUŞTURULMASI)
13.1. Otomatik Blok Böl İşleminin Yapılması
13.2. Endekslere Göre İfraz İşlemi
14. TAPU HAZIRLAMA VE FEN KLASÖRÜ OLUŞTURMA
14.1. Tapu Hazırlama
14.2. Fen Klasörü Hazırla
15. RAPOR ALMA İŞLEMLERİ
15.1. Kullanıcı tanımlı raporlar (AT1-AT8 Excel raporları)
15.2. Klasik raporlar

Toplulaştırma Kavramı
Ülkemizde tarım arazileri çeşitli nedenlerle küçülmüş, parçalara bölünmüş, verimliliği, karlılığı olması gerekenden çok aşağılarda kalmıştır. İşletme büyüklüklerinin istenen değerlerin altına düşmesi, ekonomik tarım yapılmasını imkânsız hale getirmektedir. Bunu önlemenin bir yolu da bugüne kadar oluşmuş küçülmelerin, parçalanmaların, düzensizliklerin (şekil bozuklukları gibi) iyileştirilmesidir. Arazi toplulaştırması, tarımsal arazileri, niteliklerine göre sınıflandırarak, bir kişiye ait, farklı alanlardaki küçük arazi grupları yerine, o arazinin toplamını karşılayacak kadar, en az miktarda parça arazinin (mümkün olursa tek bir parçanın), o kişiye verilmesidir.


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

  • 5