canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

NETCAD 5.0 ve 5.2 Ana Modül Türkçe Kullanım Kılavuzu PDF

 • 3
NETCAD 5.0 ve 5.2 Ana Modül Türkçe Kullanım Kılavuzu PDF

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. CAD TEMEL İŞLEMLERİ

A. NETCAD 5.0 GIS ARAYÜZ TANITIMI

B. YENİ PROJE OLUİTURMA

C. OBJE OLUİTURMA İŞLEMLERİ

 • C.1 Nokta At İŞlemleri  
 • C.2 Çizgi Çiz İŞlemleri
 • C.3 Çoklu Doğru İŞlemleri
 • C.4 Noktadan Geçen Eğri Çiz İŞlemleri
 • C.5 YumuŞatılmıŞ Eğri Çiz İŞlemi
 • C.6 Daire İŞlemleri  
 • C.7 Yay İŞlemleri
 • C.8 Elips İŞlemleri

D. OBJE YAKALAMA MODLARI  

E. TABAKA MODLARI

 • E.1 Tabakalar
 • E.2 Tabaka Sil  
 • E.3 Tabaka Aç/Kapa

F. ALAN DÜZENLEME İŞLEMLERİ

 • F.1 Alan Çıkartma İŞlemi
 • F.2 Alan BirleŞtirme İŞlemi
 • F.3 Alan KesiŞtirme İŞlemi
 • F.4 Alan Böl İŞlemi

G. OBJE DÜZENLEME İŞLEMLERİ

 • G.1 Silme İŞlemi
 • G.2 Toplu Obje DeğiŞtirme İŞlemi
 • G.3 Geri Al ve Yeniden Yap İŞlemleri
 • G.4 Tabaka DeğiŞtir İŞlemi
 • G.5 Çizgi Tipi DeğiŞtir İŞlemi

6 H. OBJE DÜZENLEME İŞLEMLERİ

 • H.1 Kaydır İŞlemi
 • H.2 BirleŞtirme İŞlemi
 • H.3 Paralel Alma İŞlemi  
 • H.4 Uzat İŞlemi
 •  H.5 Kes İŞlemi
 • H.6 Kır İŞlemi

H.7 Döndürme, Ölçekleme ve Aynalama İŞlemi,  

I. TARAMA İŞLEMLERİ  

J. YAZI İŞLEMLERİ

K. SORGU İŞLEMLERİ

L. SEMBOL VE BLOK İŞLEMLERİ  

L.1 Sembol iŞlemleri  

L.2 Blok iŞlemleri

M. GÖRÜNTÜ VE PENCERE İŞLEMLERİ.

M.1 Görüntü İŞlemi

M.2 Pencere DeğiŞtir İŞlemleri

N. ÖLÇÜLENDİRME İŞLEMLERİ

O. YARDIMCI İİLEMLER  

O.1 Çiz Yardımcı İŞlemleri

O.2 Düzenle Yardımcı İŞlemleri  

P. GENEL AYARLAR VE ÇİZDİR İşLEMİ  

P.1 Çizdir İŞlemleri

BÖLÜM 2 CAD İLERİ DÜZEY İŞLEMLERİ .

A. TABLOSAL VERİLERDEN VEKTÖR VERİ ÜRETİMİ İŞLEMLERİ

A.1 Blok Kaydet ve Ekle İŞlemleri

 B. İLERİ SEVİYE OBJE OLUİTURMA İŞLEMLERİ  

C. İLERİ DZEY OBJE DÜZENLEME İŞLEMLERİ .

D. TABAKA İŞLEMLERİ  

E. RÖLEVE İŞLEMLERİ

F. SEMBOL İŞLEMLERİ

G. TOPOLOJİ İŞLEMLERİ

BÖLÜM 3 RASTER DÜZENLEME İŞLEMLERİ

A. AFFINE DÖNÜİÜMÜ

B. STP PAFTA EDİTÖRÜ YARDIMIYLA AFFİNE DÖNÜİÜMÜ  

C. POLİNOM DÖNÜİÜMÜ

D. INVERSE DISTANCE WEIGHTED (IDW) DÖNÜİÜM  

E. GÖRÜNÜRLÜK ALANI TANIMLAMA  

F. RASTER DÜZENLEME İŞLEMLERİ

G. RASTER NİTELİK DEĞİİTİRME İŞLEMLERİ

H. RASTER KENARLARINI SİLME VE BÖLME İŞLEMLERİ  

BÖLÜM 4 REFERANS YÖNETİCİSİ İŞLEMLERİ

A. KATEGORİ EKLEME

B.GRAFİK VERİLERİ EKLEME VE SİLME İŞLEMLERİ

C.RASTER VERİ EKLEME VE SİLME

D.GÖRÜNÜRLÜK ALANI TANIMLAMA

E.GÖRÜNÜRLÜK ÖLÇEĞİ TANIMLAMA

F. REFERANS DOSYA KAYDETME VE AÇMA

BÖLÜM 5 REFERANS YÖNETİCİSİ İLERİ DÜZEY İŞLEMLERİ  

A.SPATIAL VERİ EKLEME

B.OLE DÖKÜMANLARI EKLEME

C.GRİD DOSYASI EKLEME

D.WMS DOSYALARINI EKLEME

E. REFERANS ÖZELLİKLERİ

F DÖNÜİÜM İŞLEMLERİ

 • F.1 Kaydırma İŞlemi
 • F.2 Döndürme İŞlemi
 • F.3 Ölçekleme İŞlemi  
 • F.4 Matris İŞlemleri

G.PAFTA İNDEKSİ VE LEJANT OLUİTURMA İŞLEMLER

G.1 Lejant OluŞturma

H.REFERANS YÖNETİCİSİ PAFTA OLUİTURMA VE PROJEKSİYON TANIMLAMA İŞLEMLERİ

 • H.1 Grafik Dosyalar İçin Pafta OluŞturma İŞlemi
 • H.2 Projeksiyon Tanımlama İŞlemleri  

I.TAMPON ALAN TANIMLAMA İŞLEMLER

J. TEMATİK HARİTALAMA İŞLEMLERİ

K. ETİKET TANIMLAMA İŞLEMLERİ

L.OVERLAY ANALİZ  

BÖLÜM 6 GIS VERİTABANI TASARIMI & SAYISALLAİTIRMA İŞLEMLERİ

A. GIS PROJE VERİTABANI OLUİTURMA İŞLEMLERİ

B. SAYISALLAİTIRMA MENÜSÜNÜN OLUİTURULMASI

BÖLÜM 7 GIS VERİTABANI DÜZENLEME &YÖNETİM İŞLEMLERİ  

A. BAĞLANTI EKLEME İŞLEMLERİ  

B. SAYISALLAİTIRMA MENÜSÜ İŞLEMLERİ

C. KOLON BİRLEİTİRME İŞLEMİ

D. BAĞLANTI YÖNETİCİSİ’NDE KOLON BÖL İŞLEMİ

E. İLİİKİ TANIMLAMA İŞLEMLERİ

F. KOLON DÜZENLEME İŞLEMİ

F.1 Filtreleme İŞlemi  

G. SQL SORGULAMA İŞLEMİ

G.1 İleri Düzey Sql Sorgulama İŞlemi  

H. RAPORLAMA İŞLEMLERİ

BÖLÜM 8 FARKLI FORMAT DÖNÜİÜMLERİ - OKU/YAZ İŞLEMLERİ

A. OKU İŞLEMLERİ  

 • A.1 Vektör Veriler
 • A.1.1 Excel Formatındaki Verilerin Okunması
 • A.1.2 MAPINFO Formatındaki Verilerin Okunması
 • A.1.3 TUF Formatındaki Verilerin Okunması  
 • A.1.4 TKGM Formatındaki Verilerin Okunması
 • A.1.5 EGHAS Formatındaki Verilerin Okunması
 • A.1.6 DTED Formatındaki Verilerin Okunması
 • A.1.7 MAPINFO Formatındaki Verilerin Okunması
 • A.1.8 SHAPE Formatındaki Verilerin Okunması.
 • A.1.9 GML Formatındaki Verilerin Okunması
 • A.1.10 E00 Formatındaki Verilerin Okunması  
 • A.2 Raster Veriler
 • A.2.1 GEOTİFF Formatındaki Verilerin Okunması  
 • A.2.2 JPED2000 Formatındaki Verilerin Okunması  
 • A.2.3 ERDAS Formatındaki Verilerin Okunması  
 • A.2.4 USGS Formatındaki Verilerin Okunması  
 • A.2.5 ARCINFO Formatındaki Verilerin Okunması
 • A.2.6 BIL, BSQ, BIP Formatındaki Verilerin Okunması
 • A.2.7 BSB Formatındaki Verilerin Okunması  
 • A.2.8 NITF Formatındaki Verilerin Okunması

B . YAZ İŞLEMLERİ

 • B.1 Vektör Veriler
 • B.1.1 Excel Formatında Veri Yazılması  
 • B.1.2 UDVF Formatında Veri Yazılması
 • B.1.3 TUF Formatında Veri Yazılması
 • B.1.4 NETCAD Nokta Formatında Veri Yazılması
 • B.1.4 TKGM Formatında Veri Yazılması
 • B.1.5 MAPINFO Formatında Veri Yazılması
 • B.1.6 USGS Formatında Veri Yazılması
 • B.2 Raster Veriler
 • B.2.1 JPEG Formatında Veri Yazılması  
 • B.2.2 PCX Formatında Veri Yazılması
 • B.2.3 ERDAS Formatında Veri Yazılması  
 • B.2.4 TIF Formatında Veri Yazılması  

BÖLÜM 9 VECTORY-RASVEK SAYISALLAİTIRMA İŞLEMLERİ

A. RASTER DOSYALARININ YÜKLENMESİ

B. RASTER HAT RENGİNİN BELİRLENMESİ

C. RASTER VERİ ÜZERİNDE DÜZENLEME İŞLEMLERİ

D. RASTERLARDAN HAT YAKALAMA İŞLEMLERİ

E. RASTERLARDAN ALAN KAPATMA İŞLEMLERİ

F. REFERANS NOKTA YAKALAMA İŞLEMLERİ

G. RASTER EĞRİLERİNİN VEKTÖRİZASYONU

H. KESENLERDEN EĞRİ YAKALAMA İŞLEMLERİ

J. EĞRİLERE KOT VERME İŞLEMLERİ

BÖLÜM 10 GOOGLE EARTH’E VERİ AKTARIM İŞLEMLERİ  

A.GOOGLE EARTH MODÜLÜ KULLANIMI İÇİN GEREKEN ALTYAPININ HAZIRLANMASI

NCZ FORMATINDAKİ VERİLERİN AKTARIMASI  

C. RASTER VERİ AKTARIM İŞLEMLERİ

D.SPATİAL VERİLERİN AKTARIM İŞLEMLERİ 


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

 • 3

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 2021-05-04 00:01:07

nerede inmiyor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yalçın Kaya

Yalçın Kaya 2020-10-05 23:07:39

indiriyorum
Emre Çelik

Emre Çelik 2020-09-28 16:07:41

nerden indiriyoruuz
serdar

serdar 2020-08-19 23:25:25

eyvallah
Uğur Kavak

Uğur Kavak 2020-07-03 12:53:18

ya alt tarafı bi dosya indiricez niye o kadar uğraştırıyorsunuz insanları
murat

murat 2020-03-23 17:17:09

teşekkürler
tahir çelik

tahir çelik 2019-08-20 09:37:24

animasyon gelmiyor addblok ve virüs programım kapalı ama olmuyor yardımcı olablirmisiniz
Ali KILIÇ

Ali KILIÇ 2018-07-13 23:02:56

programların inirme linklerini paylaşamayız. yasak
onur aktaş

onur aktaş 2018-07-05 21:25:22

netcad programını nasıl indirebilirim hiç bir yerde bulamadım indirme yeri siz bana yardımcı olurmusunuz
mehmet tahir yılmaz

mehmet tahir yılmaz 2017-07-05 15:12:35

Ali KILIÇ

Ali KILIÇ 2016-12-04 23:29:14

harita bürolarında olur genelde gidip görüşün ancak sizde bir büro sahibi iseniz yasal sorumluluğu vardır. Daha önce avukat ve savcı aracılığı ile baskın yiyen arkadaşlarım oldu.
Ali Karadağ

Ali Karadağ 2016-11-25 21:18:09

netcad 5,2 nerden indirebilirim