canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Matlab | Hasan Korkmaz | Ders Notu

 • 5
Matlab | Hasan Korkmaz | Ders Notu

İzmir fen lisesinde Öğretmenlik yapan Hasan Korkmaz tarafından hazırlanmış matlab ders notunu birçok arkadaş rahatlıkla indirip kullanabilir. Biz haritacıların işine yarayacak konularda mevcuttur.


İÇİNDEKİLER: Matlabın Genel Yapısı :  

 • Matlabda Matematiksel İşlemler:  
 • Matlabda Temel Kavramlar:  
 • Anahtar Kelimeler: :  
 • Değişkenlere Değer Atama: :  
 • Matlabda Dizi (Matris) İşlemleri: :  
 • Dizilerin Değerlerinin Değiştirilmesi ve Düzenlenmesi:  
 • Özel Dizi (Matris) Oluşturan Bazı Fonksiyonlar:  
 • Matris İşlemleri:  
 • Matrisler İle İlgili Bir Uygulama; Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü: 
 • Matlabda Programlama  
 • Matlabda Kullanılan Bazı Komut ve Deyimler: input, disp, fprintf  
 • Karar Verme ve Dallanma:   
 • İf şartlı deyimi:  
 • switch end Deyimi:  
 • Matlabda Tekrarlı İşlemler ve Döngüler  
 • for Döngüsü: 
 • while Döngüsü:  
 • MATEMATİKSEL İŞLEMLER 
 • TEMEL MATEMATİK FONKSİYONLAR  
 • Temel (elemantary) fonksiyonlar; elfun  
 • Özel (special) fonksiyonlar; specfun  
 • Veri (data) fonksiyonları; datafun  
 • Metin (karakter dizisi) (string) fonksiyonlardan bazıları: 
 • Matlabda Sembolik Matematik ve Uygulamaları:  
 • Sembolik Matematikte Bazı Komutlar ve Anlamları:  
 • sym ve syms komutları:  
 • pretty komutu:  
 • Harfli İfadeler ve Sadeleştirilmesi: 
 • simplify Komutu  9 expand ve factor komutları:  
 • subs komutu:  
 • DENKLEMLER ve Çözümleri  
 • Solve komut:  
 • Bir Bilinmeyenli Denklem Çözümleri:  
 • Çok Bilinmeyenli Denklem Çözümleri:  
 • LİMİT ve UYGULAMALARI:  
 • limit Komutu:  
 • DİZİLER ve SERİLER ile İlgili Uygulamalar:  
 • symsum komutu:  
 • TÜREV ve İlgili Uygulamalar:  
 • diff komutu:  
 • İNTEGRAL ve İlgili Uygulamaları:  
 • int Komutu:  
 • DİFERENSİYEL DENKLEM ve ÇÖZÜMLERİ:  
 • dsolve komutu:  
 • Matlabda Karmaşık Sayılarla İşlemler:  
 • Matlabda Grafik İşllemleri:  
 • İki Boyutlu Grafikler (Düzlemde Grafik):  
 • plot komutu:  
 • Matlab Ders Notları Hasan KORKMAZ- 
 • İzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni loglog, semilogx, semilogy komutları:  
 • hold Fonksiyonu ve Kullanımı:  
 • plotyy Fonksiyonu:  
 • polar Fonksiyonu:  
 • Üç Boyutlu Grafikler (Uzayda Grafik):  
 • plot3 Fonksiyonu:  
 • Yüzey Grafikleri:  
 • İki Boyutlu Düzlemin Koordinatlarını Tanımlayan Matris ve meshgrid Fonksiyonu ve Yüzey Grafiği: 
 • peaks Fonksiyonu İle Kare Matris Oluşturma:  
 • Bazı Özel Garfik Fonksiyonları:  
 • Ezplot Fonksiyonu:  
 • Ezplot3 Fonksiyonu:  
 • cylinder Fonksiyonu:
 • sphere Fonksiyonu:  
 • eval Fonksiyonu :  
 • Grafik Nesneleri ve Grafiksel Arabirim İle Programalama:  
 • Bazı Grafik İşleme Fonksiyonları: 
 • Bir Nesnenin Özelliklerini Elde Etme: get 
 • Bir Nesnenin Özelliklerini Değiştirme: set  
 • Bir Nesneyi Silmek: delete 
 • Grafik Nesneleri ve Özellikleri:
 • root Nesnesi  
 • figure Nesnesi ve Özellikleri: 
 • uicontrol Nesnesi  
 • uimenu Nesnesi  
 • axes Nesnesi  
 • image Nesnesi  
 • line Nesnesi  
 • rectangle Nesnesi  
 • patch (yama) Nesnesi 
 • Surface Nesnesi  
 • Derleme Nedir ve Matlab Dosyaları Nasıl Derlenir? 


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

 • 5