canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Matematiksel Jeodezi Ders Kitabı Doç.Dr. Aydın ÜSTÜN - Yrd.Doç. Hüseyin DEMİREL

 • 4.5
Matematiksel Jeodezi Ders Kitabı Doç.Dr. Aydın ÜSTÜN - Yrd.Doç. Hüseyin DEMİREL

Bu pdf dosyası Doç Dr Aydın ÜSTÜN ve Yrd.Doç. Hüseyin DEMİREL tarafından düzenlenmiş taslak metin olarak  öğretmenin Kendi sayfasından yayımladığı bir ders kitabıdır. 

 içeriğinde
 1. GİRİŞ 
  • Jeodezinin Tarihi
  • Referans Yüzeyi Olarak Yeryuvarının Şekli
  • Jeodezinin Tanımı ve Amacı
 2. JEODEZİK EĞRİ KOORDİNAT SİSTEMİ (ϕ, λ, h)
  • Dönel Elipsoidin Geometrik Parametreleri
  • Meridyen Elipsinin Parametrik Gösterimi
  • Coğrafi, İndirgenmiş ve Merkezsel Enlemler Arasındaki  İlişkiler
  • Dönel Elipsoidin Parametrik Gösterimi
  • Jeodezik Dik Koordinatlar ile Jeodezik Eğri Koordinatlar Arasındaki Dönüşüm
 3. EĞRİLER ve YÜZEYLER
  • Uzay Eğrileri, Frenet Üç yüzlüsü
  • Yüzeyler ve Gauss Gösterimi
   • Yüzey Eğrisi Uzunluğu ve 1. Dereceden Temel Büyüklükler
   • İki Yüzey Eğrisi Arasındaki Açı
   • Yüzey Alanı
  • Bir Yüzeyin Eğrilikleri ve Normal Kesit
  • Jeodezik Eğrilik ve Jeodezik Eğri
   • Jeodezik Eğriliğin Denklemi
   • Jeodezik Eğrinin Denklemi
 4. DÖNEL ELİPSOİT YÜZEYİNDE YÜZEY EĞRİLERİ ve PARAMETRE SİSTEMLERİ
  • Elipsoit Yüzeyinde 1. ve 2. Dereceden Temel Büyüklükler
  • Elipsoit Yüzeyinin Eğrilikleri
  • Meridyen Yay Uzunluğu
  • Paralel Daire Yay Uzunluğu
  • Elipsoit Yüzeyinde Alan Hesabı
  • Elipsoit Yüzeyindeki Eğrilerin Jeodezik Eğrilikleri ve Jeodezik Burulma
  • Düşey Kesitler
  • Jeodezik Eğriler
   • Jeodezik Eğrinin Diferansiyel Denklemleri
   • Clairaut Denklemi
   • Normal Kesit Yayı ve Jeodezik Eğri Arasındaki İlişkiler
  • Elipsoit Yüzeyinde Üçgen Hesabı
   • Legendre ve Soldner Yöntemleri
   • Küresel Bağıntılar Yardımıyla Doğrudan Üçgen Çözümü
   • Büyük Elipsoidal Üçgenlerin Çözümü için Legendre Yöntemi
  • Dönel Elipsoit Yüzeyinde Parametre Sistemleri
   • Coğrafi Koordinatlar
   • Jeodezik Kutupsal Koordinatlar
   • Jeodezik Paralel Koordinatlar
   • Egregium Kuramı ve m ve n Büyüklükleri ile İlişkisi
 5. ELİPSOİT YÜZEYİNDE COĞRAFİ KOORDİNATLAR ve JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
  • Elipsoit Üzerinde Temel Ödev Çözümlerine Genel Bakış
  • Legendre Serileri Yardımıyla Temel Ödev Çözümü
   • 1. Temel Ödev
   • 2. Temel Ödev
  • Temel Ödevlerin Çözümü İçin Gauss Ortalama Enlem Yöntemi
   • 2. Temel Ödevin Çözümü
   • 1. Temel Ödevin Çözümü
  • 1. Temel Ödevin Schreiber Yöntemine Göre Çözümü
  • Büyük Uzunluklar İçin Temel Ödev Çözümleri
   • 1. Temel Ödev
   • 2. Temel Ödev
  • Jeodezik Dik Koordinatlar ve Temel Ödevlerin Çözümü
   • Coğrafi Koordinatlardan Jeodezik Dik Koordinatlara Geçiş
   • Jeodezik Dik Koordinatlardan Coğrafi Koordinatlara Geçiş
   • Jeodezik Dik Koordinatlar ile Temel Ödev Çözüm
   • Meridyen Yakınsama Açısı ve Jeodezik Azimut
   • Jeodezik Dik Koordinat Sistemleri Arasındaki Dönüşüm
 6. ELİPSOİT YÜZEYİNİN DÜZLEME İZDÜŞÜMÜ
  • Bir yüzeyin Başka Bir Yüzeye İzdüşümü
   • Uzunluk Deformasyonu
   • Açı Deformasyonu
   • Alan Deformasyonu
  • İzometrik Parametreler
   • Açı Koruyan İzdüşümde İzometrik Parametrelerin Önemi
  • Elipsoit Yüzeyinde İzometrik Parametreler
  • Coğrafi Enlem Farkı ve İzometrik Enlem Farkı Arasındaki İlişkisi
 7. ELİPSOİDİN DÜZLEME GAUSS-KRÜGER İZDÜŞÜMÜ
  • Gauss-Krüger İzdüşüm Kuralı
  • Gauss-Krüger Koordinatlarının Coğrafi Koordinatlar Yardımıyla Hesabı
  • Coğrafi Koordinatların Gauss Koordinatları Yardımıyla Hesabı
  • Meridyen Yakınsama Açısı
   • Meridyen Yakınsama Açısının ϕ ve λ Yardımıyla Hesaplanması
   • Meridyen Yakınsama Açısının x ve y Yardımıyla Hesaplanması
  • Gauss-Krüger İzdüşümünde Deformasyonlar
   • Uzunluk Deformasyonu
   • Alan Deformasyonu
  • Gauss-Krüger Koordinatları ile Temel Ödev Çözümleri
   • 1. Temel Ödev
   • 2. Temel Ödev
  • Gauss-Krüger İzdüşümünde İndirgemeler
   • Açıklık Açısı İndirgemesi
   • Uzunluk İndirgemesi
   • Alan İndirgemesi
   • Indirgeme Bağıntılarının Kullanılması
  • Komşu Dilimler Arasında Gauss-Krüger Koordinatlarının Dönüşümü
 8. YÜKSEKLİK SİSTEMLERİ
  • Potansiyel Kuramına Göre Tanımlanan Yükseklik Sistemleri
  • Elipsoidal Yükseklikler
   • Trigonometrik Yöntem
   • Geometrik-Astronomik Nivelman
   • Üç Boyutlu Yöntemler
   • Dolaylı Yöntemler
 9. ÖLÇÜLERİN REFERANS ELİPSOİDİNE İNDİRGENMESİ
  • Astronomik Koordinatların İndirgenmesi
  • Astronomik Azimutun ve Başucu Açısının İndirgenmesi
  • Yatay Doğrultu Ölçülerinin İndirgenmesi
  • Uzunlukların İndirgenmesi


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

 • 4.5

özlem e

özlem e... 2021-09-09 09:45:15

https://www.raunt.com/?gclid=EAIaIQobChMI0LXRv4iY8gIVTcu7CB18iwDqEAEYASAAEgLTtvD_BwE
Atakan Apaydın

Atakan A... 2021-08-04 22:10:18

https://www.raunt.com/?gclid=EAIaIQobChMI0LXRv4iY8gIVTcu7CB18iwDqEAEYASAAEgLTtvD_BwE