canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Jeodezide Kullanılan Dönüşüm Yöntemlerinin Programlaması

 • 5
Jeodezide Kullanılan Dönüşüm Yöntemlerinin Programlaması

Bu yüksek lisans tezi Fuat BAŞÇİFTÇİ Tarafından Prof Dr Cevat İNAL danışmanlığında hazırlanmıştır.


Farklı bir koordinat sisteminde yapılmış haritaların yeni seçilen bir sisteme göre yeniden çizilmesi, seçilmiş bir eksen sisteminin yanlış belirlenmesi ve buna bağlı olarak doğru sistemdeki karşılıklarının bulunması, GPS ile belirlenen koordinatların pratikte kullanılabilir hale getirilebilmesi için ülke koordinat sistemine dönüştürülmesi, fotogrametride alet koordinatlarından resim koordinatlarına geçişte, resim koordinatlarından arazi koordinatlarına geçişte koordinat dönüşümlerinden yararlanılır.

Koordinat Dönüşümü; bir koordinat sisteminde verilmiş ya da hesaplanmış nokta koordinatlarının başka sistemdeki karşılıklarının bulunması olarak tanımlanabilir. Bu işlem, dönüşüm formülleri adı verilen, geometrik anlamları farklı çeşitli formüllerle yapılabilir. Dönüşüm formüllerinde yer alan dönüşüm parametreleri, her iki sistemde koordinatları bilinen ortak noktalardan hareketle ve genellikle en küçük kareler yöntemi ile bulunur ve bir sistemdeki koordinatlar diğer sisteme dönüştürülür. GPS ile elde edilen yükseklikler elipsoidal yüksekliklerdir. Uygulamada ise ortometrik yükseklikler kullanılmaktadır. Bu nedenle GPS ile elde edilen elipsoidal yüksekliklerin ortometrik yüksekliklere dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, jeodezide kullanılan dönüşüm yöntemlerinin teorik altyapısı sunulmuş ve bunları gerçekleştiren bir uygulama programı geliştirilmiştir. 

İÇİNDEKİLER 
 • JEODEZİDE KULLANILAN DÖNÜŞÜMLER
  • Tek Boyutlu Dönüşümler
   • Yükseklik sistemleri
   • Elipsoidal yükseklik-ortometrik yükseklik ilişkisi
   • Enterpolasyon yöntemleri ile yükseklik dönüşümü
    • Ağırlıklı aritmetik ortalama ile enterpolasyon
    • Polinom yüzeyleriyle enterpolasyon
    • Multikuadratik enterpolasyon
  • İki Boyutlu Dönüşümler
   • Benzerlik dönüşümü
   • Afin dönüşümü
   • Projektif dönüşüm
  • Üç Boyutlu Dönüşümler
   • Benzerlik dönüşümleri
    • Bursa - Wolf modeli
    • Molodensky-Badekas modeli
    • Veis modeli
    • Krakiwsky-Thomson modeli
   • Afin dönüşümü
  • Uyuşumsuz Ölçülerin Belirlenmesi
 • DÖNÜŞÜMLERİN PROGRAMLANMASI
  • Kullanılan Yazılım, Yöntem ve Programlar
   • Delphi
  • Geliştirilen Uygulama Programının Tanıtılması
   • Bir boyutlu dönüşüm
   • İki boyutlu koordinat dönüşümleri
   • Üç boyutlu koordinat dönüşümleri
  • Text Dosya Yapısı
 • SAYISAL UYGULAMALAR
  • Bir Boyutlu Dönüşüm
  • İki Boyutlu Dönüşümler
  • Üç Boyutlu Benzerlik Dönüşümü
 • SONUÇ 
 • KAYNAKLAR 


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

 • 5

Abdullah

Abdullah 2021-01-02 15:06:38

http://www.sektorharita.com/jeodezide-kullanilan-donusum-yontemlerinin-programlamasi.html