canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

İrtifak Hakları | Kadastro ve İmar Bilgisi MEGEP

 • 5
İrtifak Hakları | Kadastro ve İmar Bilgisi MEGEP

Mesleğimiz, taĢınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki durumlarını tespit etmek ve iĢlemlerin kesinleĢmesi sonucunda Türk Medeni Yasası‟nca öngörülen tapu siciline tescil ederek hak sahiplerine tapu belgelerini verme iĢleminin bütünüdür. Bu anlamda düzenlemeler, kanunlar mesleğimizin kaçınılmaz gerekleridir.
Modülümüzde sükna (oturma) hakkı, geçit hakkı, kaynak hakkı, üst (inĢaat) hakkı, diğer irtifak hakları, gayrimenkul mükellifiyeti, intifa hakkı ile ilgili örnekleri inceleyerek konuyu kavrayacaksınız.
Öğrenme faaliyetlerinde, örneklemeler yaparak, iĢlem basamaklarını uygulayarak, yeterli bilgi ve belge içeriklerini öğreneceksiniz.
Ölçme sorularıyla kendinizi değerlendirerek öğrenme faaliyetlerinin kontrolünü yapabilirsiniz.
Tapu iĢlemlerinde iĢlemlerin ve kayıtların doğruluğu, zaman kullanımı vb. yanında kiĢilik haklarına saygı, gizlilik esası gibi davranıĢların da sorumluluklarımız dâhilinde olduğunu unutmayınız.

İÇERİK

 • AÇIKLAMALAR 
 • GİRİŞ
 • ÖĞRENME FAALİYETİ
 • 1.OTURMA HAKKI (SÜKNA)
  • 1.1. Medeni Kanuna Göre Sükna Hakkı
  • 1.2. Sükna Hakkının Kapsamı
  • 1.3. Sükna Hakkı ile İntifa Hakkı Arasındaki Farklar
  • 1.4. Sükna Hakkı ile Kira Arasındaki Farklar
  • 1.5. Sükna Hakkı Kurulması
  • 1.5.1. Resmî Senet Örneği
  • 1.6. Tapuya Tescili
  • 1.7. Sükna Hakkı İçin İstenen Belgeler
  • 1.8. İşlemin Mali Yönü
  • UYGULAMA FAALİYETİ
  • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  • ÖĞRENME FAALİYETİ–2
 • 2. GEÇİT HAKKI
  • 2.1. Medeni Kanuna Göre Geçit Hakkı
  • 2.2. Geçit Hakkı Kurulması
  • 2.2.1. Resmî Senet Örneği
  • 2.2.2. Mahkeme Kararı
  • 2.3. Tapuya Tescili
  • 2.4. Geçit Hakkı İçin İstenen Belgeler
  • 2.5. İşlemin Mali Yönü
  • UYGULAMA FAALİYETİ
  • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  • ÖĞRENME FAALİYETİ–3
 • 3. KAYNAK HAKKI
  • 3.1. Medeni Kanun‟da Kaynak Hakkı
  • 3.2. şahsi Kaynak Hakkı
  • 3.3. Arazi Kaynak Hakkı
  • 3.4. Kaynak Hakkı Kurulması
  • 3.4.1. Resmî Senet Örneği
  • 3.4.2. Mahkeme Kararı
  • 3.5. Tapuya Tescili
  • 3.6. İstenen Belgeler
  • 3.7. İşlemin Mali Yönü
  • UYGULAMA FAALİYETİ
  • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  • ÖĞRENME FAALİYETİ–4
 • 4. ÜST (İNŞAAT) HAKKI
  • 4.1. Üst (İnşaat) Hakkı Kurulması
  • 4.1.1. İrtifak Hakkı Olan Üst Hakkı
  • 4.1.2. Müstakil ve Daimî Hak Olan Üst Hakkı
  • 4.1.3. Resmî Senet Örneği
  • 4.2. Tescil Şekli
  • 4.3. Kanuni İpotek Kurulması
  • 4.4. Üst Hakkının Terkini
  • 4.5. Süre Bitiminden Önce Üst Hakkının Devri
  • 4.6. Üst Hakkının Devir-Temliki
  • 4.7. İşlemin Mali Yönü
  • UYGULAMA FAALİYETİ 
  • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  • ÖĞRENME FAALİYETİ–5
 • 5. DİĞER İRTİFAK HAKLARI
  • 5.1. Türleri 
  • 5.1.1. Yapma Borcu Doğuran Düzensiz İrtifaklar
  • 5.1.2. Yapmaktan Kaçınma Borcu Doğuran Düzensiz İrtifaklar 
  • 5.2. Resmî Senet Örneği
  • 5.3. Tapuya Tescili 
  • 5.4. İşlemin Mali Yönü 
  • UYGULAMA FAALİYETİ 
  • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  • ÖĞRENME FAALİYETİ–6
 • 6. GAYRİMENKUL MÜKELLEFİYETİ
  • 6.1. İahsi Taşınmaz Mal Mükellefiyeti 
  • 6.2. Arzi Taşınmaz Mal Mükellefiyeti 
  • 6.3. Gayrimenkul Mükellefiyeti Kurulması 
  • 6.3.1. Resmî Senet Örneği
  • 6.4. Tapuya Tescili
  • 6.4.1. İahsi Mükellefiyetin Tescili
  • 6.4.2. Arzi Mükellefiyetin Tescili 
  • 6.5. Terkini
  • 6.6. İşlemin Mali Yönü
  • UYGULAMA FAALİYETİ
  • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  • ÖĞRENME FAALİYETİ–7
 • 7. İNTİFA HAKKI 
  • 7.1. Medeni Kanun‟da İntifa Hakkı
  • 7.2. İntifa Hakkı Kurulması 
  • 7.2.1. Sözleşmeyle Kurulan İntifa Hakkı
  • 7.2.2. Kanuni İntifa Hakkı
  • 7.2.3. Mahkeme Kararıyla Kurulan İntifa Hakkı
  • 7.3. İntifa Hakkında Süre ve Bedel
  • 7.4. Tapuya Tescili 
  • 7.5. İntifa Hakkı Kullanımının Devri
  • 7.6. Kuru Mülkiyet Sahibi 
  • 7.7. İstenen Belgeler
  • 7.8. İşlemin Mali Yönü
  • 7.8.1. İntifa Hakkının Taşınmazın Değerine Oranı
  • 7.8.2. Tapu Harç Oranları
  • 7.8.3. Feragat Hâlinde
  • UYGULAMA FAALİYETİ 
  • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  • MODÜL DEĞERLENDİRME
 • CEVAP ANAHTARLARI 
 • KAYNAKÇAİNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

 • 5

SUZAN BALCI

SUZAN B... 2021-06-15 21:48:08

https://www.hepsiburada.com/samsung-galaxy-s20-plus-128-gb-samsung-turkiye-garantili-p-HBV00000QW67F?magaza=Hepsiburada&utm_source=coop&utm_medium=samsung&utm_campaign=hb-hhp-smp-flagship-pla-global-mdf-flagship-no&utm_content=broad&utm_term=6804&wt_cp=samsung.broad.6804.hb-hhp-smp-note-pla-global-mdf-flagship