canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi | Matrisler | Aydın ÜSTÜN

 • 4
Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi | Matrisler | Aydın ÜSTÜN

Selçuk Üniversitesi harita mühendisliği 3. sınıfa ait olan Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi adlı ders Doç Dr Aydın Üstün ve Dr. Ramazan Alpay Abbak ile verdikleri derslerde bu pdf başlangıç olarak kullanmaktadır.


 1. Hata kuramı
 2. Parametre kestirimi 
 3. Dengeleme hesabının amacı 
 4. En Küçük Kareler (EKK) yönteminin gelişimi
 5. Matris
 6. Vektör
 7. Matris türleri 
 8. Özel vektörler
 9. Determinant
 10. Determinant hesabına ilişkin bazı özellikler
 11. Gauss eleminasyonu
 12. Matrisin izi ve normu
 13. Matrisin rangı 
 14. Matrislerin eşitliği
 15. Matrisin devriği (transpozesi)  
 16. Matris toplamı 
 17. Matris çarpımı ve özellikleri
 18. Bir matrisin tersi ve özellikleri
 19. Gauss-Jordan yöntemi ile ters matris hesabı 
 20. Pivotlama yardımıyla Gauss-Jordan eleminasyonu
 21. Simetrik bir matrisin tersi 
 22. Cholesky ayrıştırması ve simetrik bir matrisin tersi
 23. Blok matrisin tersi
 24. Bir matrisin türevi 
 25. Hata türleri, kaba hatalar, düzenli hatalar, düzensiz hatalar
 26. Rasgele hataların (frekans) dağılımı  
 27. Frekans (sıklık) dağılımı ve Gauss eğrisi 
 28. Doğruluk ölçütleri
 29. Güven aralığı ve hata türleri
 30. İstatistiksel büyüklükler
 31. Kovaryans ve korelasyon
 32. Hata yayılımı
 33. Doğrusal modellerde hata yayılımı 
 34. Varyans-kovaryans yayılımı
 35. Genel hata yayılma kuralı
 36. Ağırlık katsayısı ve ağırlık yayılma kuralları
 37. Sonlu ölçü dizilerinden standart sapma hesabı 


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

 • 4