canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Haritalar ve Sayılar | CBS Ders Notları 03

  • 0
Haritalar ve Sayılar | CBS Ders Notları 03


Haritalar ve Sayılar 
• CBS ortamında hem verilerin, hem de haritaların sayılarla temsil edilmesi gerekmektedir. 
• CBS ortamında veriler bilgisayarın hafızasına fiziksel veri yapısı (örneğin dosyalar ve klasörler) olarak yerleştirilir. 
• Dosyalar binary veya ASCII metinlere yazılabilir. 
• Binary metinlerin okunması daha hızlı olur ve daha küçük bir dosyadır. ASCII kullanıcılar tarafından okunup düzenlenebilir; ancak daha fazla yer kaplar.

Veri Modeli 
• Mantıksal bir veri modeli, verilerin CBS ortamında kullanılabilmesi için organize edilmesidir. 
• CBS ortamında haritalarda geleneksel olarak ya raster, ya da vektörler kullanılır.

Özellikler (feature) ve Haritalar 
• Bir CBS haritası, nokta, çizgi, poligon ve hacim özelliklerinin ölçekli sayısal temsilleridir. 
• Birçok CBS sistemi raster ve vektör yapıları yönetebilmektedir; ancak bunlardan sadece biri mekansal verinin dahili organizasyonunda kullanılır.

Öznitelik verisi 
• Öznitelik verisi mantıksal olarak flat dosyalarda tutulur. 
• Flat dosya; sütun ve satırlarda tutulan sayı matrislerinden meydana gelir. 
• Hem mantıksal hem de fiziksel veri modelleri zaman içinde oldukça gelişmiştir.
• DBMS’ler; flat dosyaların fiziksel dosyalarda tutulması ve yönetilebilmesi için birçok değişik yöntemden faydalanmaktadır.

Raster veri modeli gridleri kullanır. 
• Bir grid hücresi bir birimdir veya tekbir özniteliği taşır.
• Her bir hücrenin, kayıp bile olsa, bir değeri mutlaka vardır. 
• Bir hücrede, özniteliğe karşılık gelen bir rakam veya indeks değeri tutulabilir. 
• Hücrenin çözünürlüğü vardır; bu çözünürlük yersel birimlerle hücre boyutu olarak ifade edilir.

Rasterlar daha hızlıdır... 
• Raster yapıdaki nokta ve çizgilerin bir hücrenin merkezine yönelmesi gerekmektedir. 
• Bu durumda, çizgiler kalınlaşabilir; poligonlar ayrı ayrı kodlanmış kenarlara sahip olabilir. 
• Her bir hücrede sadece tek bir özellik yer alabilir.
• Veri olarak, tüm hücrelerin olabilecek en yüksek hücre değerini tutabilmesi gerekmektedir. 
• Rasterların anlaşılması, okunması ve yazılması kolaydır; ayrıca ekranda çizilmesi de kolay olur.

RASTER 
• Bir grid veya raster harita, direkt olarak “dizi” (array) adı verilen bilgisayar hafıza yapısının üzerine programlanırlar. 
• Gridler nokta, çizgi ve poligonları temsil etmekte zayıftır; ancak yüzeyleri iyi temsil ederler. 
• Gridler sadece çok iyi lokalize olmuş topolojilerde verimlidir. 
• Taranan veya uzaktan algılanan veriler grid yapıdadır. 
• Gridlerde “karışık piksel sorunu” ortaya çıkabilir. 
• Gridlerde sıklıkla gereksiz veya kayıp verilerle karşılaşılabilir. 
• CBS’de kullanılan grid sıkıştırma yöntemleri “run-length encoding” ve “quad trees”dir.

Şeklinde devam etmektedir.


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

  • 0