canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Harita Projeksiyon Sistemleri

 • 3
Harita Projeksiyon Sistemleri

JEODEZİ DATUM KOORDİNAT SİSTEMLERİ HARİTA PROJEKSİYONLARI

Jeodezi; Yeryuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile zamana bağlı değişimlerinin 3 boyutlu bir koordinat sisteminde tanımlanmasını amaçlayan bir bilim dalıdır. Jeodezinin bilimsel ağırlıklı faaliyetleri: 

 • Yeryuvarı şeklinin ve çekim alanının belirlenmesi 
 • Yerkabuğu değişimlerinin izlenerek, Jeodinamik sorunların çözümünde önemli yer tutan bilgiler üretmek Jeodezinin uygulamaya yönelik görevleri: 
 • Yeryüzü parçalarının bir sistemde belirlenmesi ve değişik amaçlar için veri üretimi Jeodezinin konuları: 
 • Ölçme yöntemleri ve donanımları 
 • Teorik esas ve hesaplamalar
 • Lokal ve Global Referanslandırma : Datum
 • Yatay datum: Koordinatlar için referans alınan başlangıç yüzeyi 
 • Düşey datum: Yükseklikler için referans alınan başlangıç yüzeyi
 • Datum parametreleri
 • En yaygın kullanılan datum ve elipsoidleri
 • Ötelemeler 
 • Datum Uyuşumsuzluğu
 • Yükseklik Belirleme ... Düşey Datum
 • Koordinat Sistemleri Koordinatlar, bir noktanın belirli bir referans sisteminde konumunu tanımlayan doğrusal ve açısal büyklüklerdir. kutupsal ve dik koordinatlar Bir koordinat sistemini tanımlamak için: 
 • Başlangıç noktasını (origin) 
 • Dönüklüğünü (orientation) 
 • Birimini (units) tanımlamak gerekir.
 • Coğrafi Koordinat Sistemi
 • Kartezyen Koordinat Sistemi
 • Projeksiyon Koordinat Sistemi
 • UTM Projeksiyonu (Universal Transverse Mercator)
 • Koordinat Dönüştürme (Coordinate Conversion)
 • Benzerlik Dönüşümü
 • Afin DönüşümİNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

 • 3