canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

GPS Hakkında Bir Döküman

  • 0
GPS Hakkında Bir Döküman

AÇIKLAMALAR ...... ii
GiRiş .... 1
ÖĞRENME FAALiYETi–1 3
1. KÜRESEL KONUM BELiRLEME SiSTEMi (GPS) ....... 3
1.1. Temel GPS Bilgisi ..... 3
1.1.1. Kullanım Alanları ........ 4
1.1.2. GPS‘in Bölümleri ........ 5
1.1.3. ÇalıĢma iekli ..... 9
1.1.4. GPS ile Pozisyon Ölçümünde Hata Kaynakları 13
1.1.5. Gps Alıcı ve Anten Sistemleri ....... 17
1.1.6. GPS Cihazlarının Özellikleri ......... 19
1.2. GPS Gözlemlerinin Yapılması .... 23
1.2.1. GPS Alıcısının ÇalıĢtırılması ......... 23
1.2.2. Anten Yüksekliklerinin Ölçülmesi 24
1.2.3. Almanak Bilgilerinin Toplanması . 25
1.2.4. El Kontrol Ünitesini ÇalıĢtırma ..... 26
1.3. GPS ile Konum Belirleme Yöntemleri .. 30
1.3.1. Statik Ölçme Yöntemi ......... 34
1.3.2. Hızlı Statik Ölçme Yöntemi 34
1.3.3. Dur-Git Ölçme Yöntemi ...... 35
1.3.4. Tekrarlı Ölçme Yöntemi ...... 36
1.3.5. Kinematik Ölçme Yöntemi .. 37
UYGULAMA FAALiYETi ..... 39
ÖLÇME VE DEĞERLENDiRME ..... 41
ÖĞRENME FAALiYETi–2 ........ 42
2. GPS ÖLÇÜ PLANLAMASI .... 42
2.1. Ağ Tasarımı ... 43
2.2. Gözlem Planlarının Hazırlanması ......... 45
2.3. Organizasyon . 49
2.4. Arazide Nokta KeĢfi 51
2.5. GPS Gözlemlerinin BaĢlaması .... 52
UYGULAMA FAALiYETi ..... 55
ÖLÇME VE DEĞERLENDiRME ..... 57
MODÜL DEĞERLENDiRME .... 58
CEVAP ANAHTARI ......... 59
KAYNAKÇA . 60
iÇiNDEKiLER


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

  • 0

metin çiçek

metin ... 27.05.2013 16:33

elınıze saglık guzel bılgıler...
Ali KILIÇ

Ali K... 27.05.2013 17:09

rica ederim