canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA YENİ BİR TEKNİK GPSSİT

  • 0
GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA YENİ BİR TEKNİK GPSSİT

Bu çalışma kapsamında geliştirilen GPSSİT (GPS Serbest İstasyon Tekniği)’i kullanan GPSSİT/TSK( GPS Serbest İstasyon Tekniği Total Station ile Kutupsal Alım) ve GPSSİT/TSU (GPS Serbest İstasyon Tekniği Total Station ile Uzunluk Kestirme) adı verilen GPS destekli detay alım yöntemlerinin kullanılabilirliğinin araştırması yapılmıştır.

 

Bu bağlamda, klasik yöntemlere alternatif olarak günümüzde detay alımında kullanılan GPS tekniklerinin özellikle yerleşik alanlarda GPS ile doğrudan alımı yapılamayan ve GPS sinyallerinin bloke edilmesi şeklinde ortaya çıkan problemlerin, zemine nokta tesis edilmeden aşılmasını sağlayan GPSSİT kullanılmıştır.  Detay alımı ise, geliştirilen GPSSİT ile çalışan GPSSİT/TSK ve GPSSİT/TSU yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir.

Yöntemlerin test amaçlı uygulamaları, Selçuk Üniversitesi Aleaddin Keykubat Kampüsü içinde, toplam 10 blok içeren 3 bina ve GPS ile doğrudan alım yapılabilen açık araziden oluşan yaklaşık 18 hektarlık bir test alanında yapılmıştır. Test alanı  GPS ile doğrudan alım yapılabilen ve GPS ile doğrudan alım yapılamayan detaylar olarak iki kısımda ele alınmıştır.

GPS ile doğrudan alımı yapılabilen detayların alımı GPS (Dur-git), Klasik, GPSSİT/TSK ve GPSSİT/TSU yöntemleri ile yapılmış ve Klasik yöntem referans alınarak detay konumları karşılaştırılmıştır. GPS ile doğrudan alımı yapılamayan detayların alımı ise, Klasik, GPSSİT/TSK ve GPSSİT/TSU yöntemleri ile yapılmış  ve yine klasik yöntem referans alınarak detay nokta konumları karşılaştırılmıştır.

Elde edilen sonuçlara göre doğruluk ve maliyet analizleri yapılmış ve yeni çalışılan yöntemlerin, güncel mühendislik ölçmeleri kriterleri olan doğruluk, zaman ve proje maliyeti açısından kullanılabilir yöntemler olduğu görülmüştür.

 

 

Anahtar Kelimeler : GPS, Detay ölçmeleri, Dur-git , Elektronik Takeometre, Faz başlangıç belirsizliği


İÇERİK

Bu çalışma kapsamında geliştirilen GPSSİT (GPS Serbest İstasyon Tekniği)’i kullanan GPSSİT/TSK( GPS Serbest İstasyon Tekniği Total Station ile Kutupsal Alım) ve GPSSİT/TSU (GPS Serbest İstasyon Tekniği Total Station ile Uzunluk Kestirme) adı verilen GPS destekli detay alım yöntemlerinin kullanılabilirliğinin araştırması yapılmıştır.

 

 

i


Bu bağlamda, klasik yöntemlere alternatif olarak günümüzde detay alımında kullanılan GPS tekniklerinin özellikle yerleşik alanlarda GPS ile doğrudan alımı yapılamayan ve GPS sinyallerinin bloke edilmesi şeklinde ortaya çıkan problemlerin, zemine nokta tesis edilmeden aşılmasını sağlayan GPSSİT kullanılmıştır.  Detay alımı ise, geliştirilen GPSSİT ile çalışan GPSSİT/TSK ve GPSSİT/TSU yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir.

Yöntemlerin test amaçlı uygulamaları, Selçuk Üniversitesi Aleaddin Keykubat Kampüsü içinde, toplam 10 blok içeren 3 bina ve GPS ile doğrudan alım yapılabilen açık araziden oluşan yaklaşık 18 hektarlık bir test alanında yapılmıştır. Test alanı  GPS ile doğrudan alım yapılabilen ve GPS ile doğrudan alım yapılamayan detaylar olarak iki kısımda ele alınmıştır.

GPS ile doğrudan alımı yapılabilen detayların alımı GPS (Dur-git), Klasik, GPSSİT/TSK ve GPSSİT/TSU yöntemleri ile yapılmış ve Klasik yöntem referans alınarak detay konumları karşılaştırılmıştır. GPS ile doğrudan alımı yapılamayan detayların alımı ise, Klasik, GPSSİT/TSK ve GPSSİT/TSU yöntemleri ile yapılmış  ve yine klasik yöntem referans alınarak detay nokta konumları karşılaştırılmıştır.

Elde edilen sonuçlara göre doğruluk ve maliyet analizleri yapılmış ve yeni çalışılan yöntemlerin, güncel mühendislik ölçmeleri kriterleri olan doğruluk, zaman ve proje maliyeti açısından kullanılabilir yöntemler olduğu görülmüştür.

 

 

Anahtar Kelimeler : GPS, Detay ölçmeleri, Dur-git , Elektronik Takeometre, Faz başlangıç belirsizliği

İÇERİK

1. GİRİŞ

2. GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM)

2.1. Uzay Bölümü

2.2. Kontrol Bölümü

2.3. Kullanıcı Bölümü

2.4. GPS Ölçüleri

2.4.1. Pseudorange uzaklıklar (kod ölçüleri)

2.4.2. Taşıyıcı dalga faz ölçüleri

2.4.3. Temel GPS gözlemlerine dayalı olarak türetilen fark gözlemleri

2.4.4. Tekli farklar (single differences)

2.4.5. İkili farklar (double differences)

2.4.6. Üçlü farklar (triple differences)

2.5. GPS İle Konum Belirleme Yöntemleri

2.5.1. Mutlak konum belirleme

2.5.2. Bağıl (göreli) konum belirleme

2.6. Dünya Jeodezik Koordinat Sistemi-1984 (WGS-84)

3. KLASİK DETAY ALIM YÖNTEMLERİ

3.1. Bağlama Yöntemi

3.2. Dik Koordinat Yöntemi (Ortogonal Yöntem)

3.3. Ölçü Kontrolleri

3.4. Kestirme Yöntemleri

3.4.1. Açı kestirme yöntemi

3.4.2. Uzunluk kestirme yöntemi

3.5. Kutupsal alım yöntemi

4. SERBEST İSTASYON YÖNTEMİ

4.1. Serbest İstasyonun Tanımı

4.2. Serbest İstasyon Noktasının Hesabı İçin Ölçü ve Veriler

4.3. Yerel Koordinatların HesabI

4.4. Serbest İstasyon Noktasının Konum Doğruluğu

5. GPSSİT (GPS SERBEST İSTASYON TEKNİĞİ) İLE DETAY ALIMI

5.1. GPSSİT (GPS Serbest İstasyon Tekniği)

5.2. GPSSİT’de TeT Tekniği İle Zorunlu Merkezlendirme

5.3. GPSSİT/TSK (GPS Serbest İstasyon Tekniği Total Station İle Kutupsal Alım) Yöntemi

5.4. GPSSİT/TSU (GPS Serbest İstasyon Tekniği Total Station İle Uzunluk Kestirme) Yöntemi

5.5. Yöntemlerin Doğruluk Analizi

5.5.1. Klasik/TSK yöntemi

5.5.2. GPSSİT/TSK yöntemi

5.5.3. GPSSİT/TSU yöntemi 

6. UYGULAMALAR

6.1. Uygulama Alanının Tanıtımı

6.2. Uygulamalarda Kullanılan Donanım ve Yazılımlar

6.2.1. Klasik yöntem ile kullanılan donanım ve yazılımlar

6.2.2. GPSSİT/TSK ve GPSSİT/TSU yöntemleri ile kullanılan donanım ve yazılımlar

6.3. Arazi Çalışmaları ve Hesaplamalar

6.3.1. Klasik/TSK yönteminin uygulanması

6.3.2. GPSSİT/TSK  yönteminin uygulanması

6.3.3. GPSSİT/TSU yönteminin uygulanması

6.3.4. Arazi verilerinin merkeze aktarılması

6.3.5. GPS verilerinin değerlendirilmesi

6.3.6. GPSSİT/TSK yöntemi için TS verilerinin değerlendirilmesi

6.3.7. GPSSİT/TSU yöntemi için TS verilerinin değerlendirilmesi

6.4. Uygulama  Sonuçları Ve Değerlendirilmesi

Yöntemler

6.5. Yöntemlerin Karşılaştırılması

6.5.1. Doğruluk ölçütleri analizi

6.5.2. Maliyet analizİ

7. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

8. KAYNAKLAR

EK-I  Uygulamada Kullanılan Testler


İbrahim KALAYCI Tarafından Hazırlanmıştır.İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

  • 0

FATİH TURAN

FATİH TURAN 2019-05-16 09:54:32

iyi insandır.
FATİH TURAN

FATİH TURAN 2019-05-16 09:52:42

i.kalaycı :)
Ali KILIÇ

Ali KILIÇ 2016-10-23 03:29:45

TEST