canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Fotogrametride Resim ile Arazi Arasındaki Matematiksel Model İlişkisi

 • 0
Fotogrametride Resim ile Arazi Arasındaki Matematiksel Model İlişkisi

 • Resim ve Arazi Koordinatları Arasındaki Bağıntılar
 • Resim Koordinatları Resim koordinat sistemi, kenar göstergeleri (fiducials) referans alınarak ve PP asal noktanın (x₀,y₀) bilinen koordinatları ile tanımlanan bir koordinat sistemidir. Pozitif x ekseni uçuş doğrultusunu tanımlar.
 • Resim koordinatları ile kamera koordinatları arasındaki ilişki
 • İç Yöneltme Metrik bir fotoğraf; izdüşüm merkezinin fotoğrafın asal noktasından c mesafesinde olduğu bir merkezsel izdüşümdür
 • Kamera kalibrasyon raporlarında;
 • Kalibre edilmiş asal uzaklık c 
 • Resim kenar göstergelerinin (4 veya 8 adet) resim koordinatları 
 • Resim kenar göstergeleri arasındaki uzunluklar 
 • 10 mm aralıklarla ışınsal distorsiyon değerleri verilmektedir.
 • İç Yöneltme aşamasında, resim kenar göstergelerinin orta noktaları ölçülür ve analitik değerlendirme genellikle kenar göstergeler arasındaki uzaklıklar, kalibrasyon raporunda verilen uzaklıklar ile karşılaştırılır.
 • Yer Küreselliğinin Etkisi fotogrametriye etkisi
 • ltme parametreleri Dış yöneltme

İç yöneltme elemanları kamera üreticilerince, kalibrasyon raporlarında verilir. Asal nokta ile resim kenar göstergelerini birleştiren doğruların kesişim noktası birbirine çok yakın olacak (birkaç mikron) şekilde üretimi gerçekleştirilir. Dış yöneltmenin 6 elemanı, eğer koşullar izin veriyorsa (örneğin yersel fotogrametride) ölçümler ile belirlenebilir. (GPS-INS uygulamalarını şimdilik gözardı ettik) Ancak, hava fotoğrafları için en yaygın yöntem, resim (görüntü) ve arazi koordinatları bilinen kontrol noktalarının kullanılmasıdır. 3 adet yer kontrol noktası mevcut ise, her biri için (1) eşitliklerinden toplam 6 eşitlik yazılarak 6 dış yöneltme elemanı belirlenebilir.


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

 • 0

Edip Ahmet

Edip A... 2016-11-14 18:08:45

Teşekkürler. Umarım open source fotogrametri yazılımları ile yersel fotogrametri yöntemlerini anlatan bir dökümanda paylaşılır :)
Ender Kemal

Ender K... 15.02.2015 15:37

paylaşım için teşekkür ederim.