canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Fotogrametri ,Uzaktan Algılama Ders Notu

 • 5
Fotogrametri ,Uzaktan Algılama Ders Notu

ORMANCILIK ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ, UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ


Cemil ÜN Orman Yüksek Mühendisi
Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi; birçok ormancılık çalışmalarına temel bilgi sağlayıcı ve düzenleyici rol üstlenmektedir. 

 • Orman amenajman haritalarının üretilmesi 
 • Orman sınırlarının belirlenmesi 
 • Orman alanlarındaki değişimlerin gözlenmesi 
 • Orman yangınlarına hassas bölgelerin tespit edilmesi 
 • Orman yangın gözetleme kulesi için en uygun yer tespiti
 • Mevcut korunan alanlara ait haritaların hazırlanması 
 • Biyolojik çeşitliliğin tespit edilmesi ve korunması gereken alanların belirlenmesi 
Fotogrametri
Stereoskop ve sayısal fotogrametrik sistemler kullanarak hava fotoğrafları üzerinde yapılan ölçümler, işlemleri ifade etmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemi nedir? 
Grafik ve grafik olmayan her tür mekansal bilginin toplanması, depolanması, birbiriyle ilişkilendirilmesi, güncellenmesi, sorgulanması, analiz edilmesi ve sunulması işlemlerini bütünleşik olarak yerine getiren donanım ve yazılım bileşenlerinden oluşan bir sistemdir.

UZAKTAN ALGıLAMA NEDIR?
  Belli bir uzaklıktan incelenen nesne ile fiziksel bağlantısı olmayan sensörler kullanarak o nesneye ilişkin bilgilerin elde edildiği ve yorumlandığı bilim dalıdır.
Uzaktan Algılamanın temelini yeryüzündeki nesnelerin yaydıkları elektromanyetik enerjinin değerlendirilmesi oluşturmaktadır

 • 1963 hava fotoğraflı Planlama, 
 • 1991 Renkli Kızılötesi hava fotoğrafları, 
 • 1992 Sayısal Orman haritaları, 
 • 1996 Fotogrametri’de CBS 
 • 1996 Kadastroda CAD yazılımlar 
 • 1998-2001 FRIS Projesi-İşletme Müd.bazında (Karabük) CBS uygulaması, 
 • 2001 Kadastroda CBS’ye geçilmesi, 
 • 2003 1/100 000 orman veri tabanı 
 • 2004 Orman Amenajman Planlarında CBS kullanımı, 
 • 2004 Orman yol şebeke planlarının sayısallaştırılması, 
 • 2007 Kadastroda tüm çalışmalarda CBS kullanımı ve teknik izahname 
 • 2007 Yangın Yönetim Sistemi 
 • 2007 Bilgisayarlı Görmeye Dayalı Orman Yangını Bulma ve İzleme Sistemi 
 • 2008 CBS Analiz Tasarım 
 • 2008 ORBİS- Orman Bilgi Sistemi çalışmaları


Fotogrametri 
Stereoskop ve sayısal fotogrametrik sistemler kullanarak hava fotoğrafları üzerinde yapılan ölçümler, işlemleri ifade etmektedir.

Metrik kamera veya özel algılayıcı sistemler yardımıyla elde edilen fotoğraf ya da görüntüleri kayıt ederek, ölçerek ve yorumlayarak fiziksel nesnelere ait güvenilir ölçü ve bilgiler elde etme bilimi, sanatı ve teknolojisidir.

Hava fotogrametrisi, gökyüzündeki bir noktadaki hareketli bir platformdan çekilen düşeye yakın fotografik görüntüleri kullanmaktadır

Şeklinde devam etmektedir


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

 • 5

ÖLÇEK ADAM

ÖLÇEK A... 2017-01-16 22:47:53

Teşekkürler , Sizlerinde ellerinize sağlık gerekli düzelmeleri yaptığınız için .
Ali KILIÇ

Ali K... 2017-01-15 23:53:33

Ellerinize Sağlık