canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

FİZİKSEL JEODEZİ

 • 4
FİZİKSEL JEODEZİ

Jeodezinin sorununun yalnızca fiziksel yeryüzü üzerinde ölçülen parametreler yardımıyla yeryuvarı elipsoidini belirlemek değil, bunun yanında yeryuvarının iç gravite alanını zamanın bir fonksiyonu olarak belirlemek olduğunu vurgulayarak bu problemin geometrik (yeryuvarının biçimi) ve fiziksel (gravite alanı) boyutlarını birleştiren kuramı vermek. Bu kuram ile uydu jeodezisi ve GPS ile ilgili konulara (derslere) altlık oluşturan bilgi birikimini sağlamak.

 Potansiyel kuramının temelleri; Yeryuvarının ölçüsünün geometrik yöntemleri, jeodezik koordinat sistemleri, astronomik jeodezi, astro-jeodezik yöntemler ile jeoitin belirlenmesi, çekül sapmalarının sıklaştırılması, elipsoidin belirlenmesi; Yeryuvarının ve yer ağırlık alanının gravimetrik belirlenmesi, Birinci yaklaşıklı yeryüzü, yükseklik anomalisi, fiziksel jeodezinin temel denklemi, Stokes formülü, gravimetrik çekül sapması.

İÇİNDEKİLER

 • ÇEKİM KUVVETİ, ÇEKİM İVMESİ ve POTANSİYEL KAVRAMLARI
  • Çekim Kuvveti ve Çekim İvmesi
  • Çekim Kuvvetinin Vektörel İfadesi
  • Çekim Potansiyeli
  • Nokta Kümesinin Çekim Potansiyeli
  • Dolu Bir Cismin Çekim Potansiyeli
  • Homojen Yoğunluklu Bir Küre Kabuğunun ve Kürenin Potansiyeli
  • Laplace Denklemi ve Harmonik Fonksiyon
  • Harmonik açınım
  • Legendre Fonksiyonu
  • Yüzey Harmonik Fonksiyonu ve Harmonik Açınımın Anlamı
 • EŞPOTANSİYELLİ YÜZEY ve GRAVİTE: Temel Kavramlar
  • Potansiyelden Yeryuvarının Şekli: Küre, Elipsoit, Jeoit?..
  • Gravite Kuvveti ve Potansiyeli
  • Fiziksel Yeryüzünde Gravite Nasıl Ölçülür?.
  • Eşpotansiyelli Yüzey
  • Çekül Eğrisi
  • W Potansiyelinin Düşey Gradyenti
  • Normal Gravite Alanı
  • Koordinat Sistemleri
   • Dünya Koordinat Sistemleri
   • Yerel Koordinat Sistemleri
  • Gravite Kuvvetinin Yönü Nasıl Belirlenir?
  • Bozucu Gravite Alanı
  • Jeoit Yüksekliği: Bruns Eşitliği
  • Gravite Anomalisi ve Bozukluğu
  • Serbest Hava İndirgemesi ve Kütle İndirgemesi
 • YÜKSEKLİK SİSTEMLERİ
  • Bilimsel Yükseklikler
   • Jeopotansiyel Yükseklik
   • Dinamik Yükseklik
   • Ortometrik Yükseklik
  • Pratik Yükseklikler
   • Normal Yükseklik 
   • Normal Ortometrik Yükseklik
   • Elipsoidal Yükseklik
 • UYDU GRAVİMETRİSİ ve GLOBAL MODELLER
  • CHAMP
  • GOCE
  • GRACE
   • Uydu Gravimetrisinde Harmonik Açınım
   • GRACE L2-Verisinin Değerlendirilmesi
   • GRACE ile Yapılan Çeşitli Uygulamalar
   • Global Gravite Alanı Modelleri
  • JEOİT BELİRLEME
   • Gravimetrik Yöntem
   • Astrojeodezik Yöntem
   • GPS/Nivelman Yöntemi (Geometrik Yöntem)
 • KAYNAKLAR


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

 • 4