canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Fen Adamları | İmar bilgisi MEGEP

  • 0
Fen Adamları | İmar bilgisi MEGEP

HARİTA FEN ADAMLARININ SINIFLANDIRILMASI, YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI Birinci grup fen adamları: Mühendis ünvanına sahip, lise eğitiminden sonra 4 yıllık bir fakülte, yüksekokul yada akademi mezunlarıdır. İkinci grup fen adamları: • İki yıllık yüksek öğrenim gören Meslek Yüksekokulu mezunları • Mülga Tekniker Okulu mezunları • Teknik Lise mezunları Üçüncü grup fen adamları: • Endüstri Meslek Lisesi mezunları • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu-Kadastro Meslek Lisesi mezunları • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Genel Komutanlığı, Toprak ve İskan Genel Müdürlüğünce açılmış bulunan lise üstü bir yıllık harita veya kadastro mesleki tedrisatlı kursları bitirenlerdir. Dördüncü grup fen adamları: İlkokul mezunu olup, mesleki ve teknik öğrenim veren kurslar veya ortaokulu bitirenlerdir. • Mülga Yapı Sanat ve Erkek Sanat Ortaokulunu bitirenlerdir • Çırak, kalfalık ve usta kanununa göre “Kalfalık Belgesi” alanlar • Gece ve Gündüz Endüstri Pratik Sanat Okulunu bitirenler • Milli Eğitim Bakanlığının Sürveyan yetiştiren kurslarını bitirenler. 1. Birinci grup fen adamları; halihazır harita alımı ve imar planı uygulamalarını deruhte ederler. 2. Harita alımı yapılan yer; belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ise belediyelerce, belediye teşkilatı olmayan yerlerde ise aynı ilin sınırları içerisindeki en yakın belediye ve mücavir alan sınırları içinde yükleneceği mesuliyeti deruhte edebilecek mesafede, ilgili idarece ihtisas ve iştigal konularına göre faaliyet icra eden serbest mimar veya mühendis bulunmadığı takdirde; nirengi ve nivelman noktaları tesisi, ölçü ve tafsilat alımı, arazi ve arsa düzenlemeleri uygulama işlemlerini yapmaya ikinci grup fen adamları yetkilidir. 3. Fenni mesuliyetleri bir Harita-Kadastro mühendisi tarafından deruhte edilmek suretiyle; ana nirengi ve ana nivelman hariç, nirengi ve nivelman noktaları tesisi, ölçü ve tafsilat alımı, arazi ve arsa düzenleme uygulama islerini yapmaya da üçüncü grup fen adamları yetkilidir. 4. Dördüncü grup fen adamlarının uygulamada bir yetkisi yoktur. İmar planları ile bunların tatbikat planlarını, halihazır harita, mimari, statik ve tesisat plan, proje ve resim, hesaplarını hazırlayan fen adamları bunların bilcümle fenni hatalarından sorumludur. İlgili idarelere karşı, ihtisas ve iştigal mevzularına göre imar planını halihazır yapı ve tesisat tatbikatındaki sürveyan işçilerinin yapılması ve bunların mesuliyeti fen adamlarınca deruhte edilmek üzere aldıkları işleri tasdikli imar planlarına ve tasdikli vaziyet planına, tatbikat projelerine mer’i kanun tüzük, yönetmelik ve şartnamelere, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yaptırılmasından fen adamları mükellef ve sorumludurlar.


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

  • 0