canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Hidroloji Uygulamaları

 • 5
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Hidroloji Uygulamaları

Su kaynaklarının geliştirilmesi, ekonomik kalkınma ve sosyal hayata doğrudan katkı yapmaktadır. Bu çerçevede, ekonomik ve sosyal aktivitelerin sürmesi ve gelişmesi yeterli miktar ve kalitede su kaynağına sahip olmaya bağlıdır. Nüfus artışına paralel olarak içme-kullanma, sanayi ve sulama suyu ile enerji talebi gittikçe artmaktadır. Bu da su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini gerekli kılmaktadır.
Dolayısıyla, günümüzde su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi en önemli gündem maddelerinden birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, mevcut su kaynaklarından daha etkin yararlanılabilmesi ve çevresel problemlerin azaltılabilmesi bakımından “Entegre Havza Yönetimi” tüm dünyada önem kazanmıştır.

   Teknolojinin temeli olan bilgi, sistematik bir şekilde kullanıldığı ve yönetildiği takdirde daha da faydalı olmaktadır. Bilginin "etkin" bir biçimde yönetilmesi için tasarlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), karar verme aşamasında etkin rol oynamaktadır.
Su kaynaklarının planlamasına temel teşkil eden su toplama havzalarının belirlenmesinde CBS kullanımı büyük önem arz etmektedir. Farklı mühendislik disiplinlerinin bir araya gelerek üretim yapması çalışmalarımızda verimliliği daha da arttırmaktadır. Bu da CBS sayesinde olmaktadır.

İÇERİK
 ARCHYDRO İLE SU TOPLAMA ALANLARININ BELİRLENMESİ
 1. Sayısal Yükseklik Modeli
 2. Arazi Verilerini Ön İşleme
 3. DEM yenileme
 4. Boşlukları doldurma
 5. Akım yönü belirleme
 6. Kümülatif akım hesaplama
 7. Nehir tanımlama
 8. Nehir bölümleme
 9. Su toplama alanı oluşturma
 10.  Su toplama alanını poligonlama
 11. Drenaj çizgilerini belirleme
 12. Bitişik su toplama alanı belirleme
 13.  Drenaj noktası belirleme
 14. Su Toplama Alanı İşlemleri
 15.  Herhangi bir noktanın su toplama alanını belirleme
 16. Projeler
  • Porsuk Çayı Su Toplama Alanı
  • Yeni Bir Depolama Tesisi İçin Su Toplama Alanı
  • Beylikahir Gölü Su Toplama Alanı…

 • COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE THIESSEN POLİGON METODU KULLANARAK DRENAJ ALANINA DÜŞEN YAĞIŞIN HESAPLANMASI
 • COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEPOLAMA TESİSİ REZERVUAR HACMİNİN HESAPLANMASI
 •  COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEPOLAMA TESİSİ REZERVUARINA AİT KOT-ALAN-HACİM GRAFİĞİ İÇİN VERİ HAZIRLANMASI 
 •  COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DRENAJ ALANINA AİT KOT-ALAN GRAFİĞİ İÇİN VERİ HAZIRLANMASI


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

 • 5

Kurtuluş Kaya

Kurtuluş K... 2017-09-28 11:45:45

http://www.avansas.com/?utm_source=google&utm_medium=analytics-remarketing&utm_campaign=google-analytics-remarketing-350-50
Ali KILIÇ

Ali K... 2017-01-16 23:11:41

Konu için teşekkürler kardeşim