canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Coğrafi Bilgi Sisteminde Planlama

 • 4.5
Coğrafi Bilgi Sisteminde Planlama

Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ifadesi, İngilizce geographical information systems (GIS) ifadesinin Türkçeye çevrilmiş hâlidir. Konuma dayalı işlemlerle elde edilen grafik ve grafik olmayan verilerin toplanması, saklanması, analizi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bir bütünlük içinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir. Coğrafi bilgi sistemleri, yeryüzü şekillerini ve yeryüzünde gelişen olayları haritaya dönüştürmek ve bunları analiz etmek için gerekli olan bilgisayar destekli araçlardan oluşan bir sistem olarak algılanmaktadır. Coğrafi bilgi sistemleri dünyada hızla gelişen ve yaygınlaşan bir kullanım alanına sahiptir. Ülkemizde de son yıllarda bu sistemin kullanımı artmış ve sistem farklı alanlarda uygulanmaya başlanmıştır. Bu sistemin uzaktan algılama destekli olarak kullanılması ise daha fazla önem kazanmıştır. CBSnin sağladığı avantajlar, konumsal bilgiyle uğraşan tüm kesimlerce çok kısa sürede büyük kabul görmüş ve bunun sonucunda da CBS dünyada kendine önemli bir ticari pazar edinmiştir. Bugün CBS konusunda birçok özel ve kamu kurum ve kuruluşu bu piyasadan kendine kazanç payı sağlama uğraşı içindedir. Dünyada sadece CBS milyar dolarlar düzeyinde bir pazara sahiptir ve bu pazar için bilgisayar gibi yan teknolojik araçlar ve kamu yatırımlarıyla birlikte çok daha büyük rakamlardan söz edilmektedir. Günümüzde önemi tartışılamayacak coğrafi bilgi sistemlerinin gelecek yıllarda önemini daha da arttıracağı kuşkusuzdur. Bu gerçekler ışığında hazırlanan ve iki bölümden oluşan elinizdeki modül, coğrafi bilgi sistemi projesinin oluşturulması ve coğrafi bilgi sistemi için veri planlamasının öğretimine yönelik olacaktır. 


 AÇIKLAMALAR
 ii GİRİŞ 
 1. ÖĞRENME FAALİYETİ
 2. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNİN OLUŞTURULMASI 
 3. Coğrafi Bilgi Sisteminin Tarihsel Gelişimi.
 4. Günlük Yaşantımızda Coğrafi Bilgi Sisteminin Yeri .
 5. Bilgi Sistemleri .
 6. Konumsal Bilgi Sistemleri 
 7. Konumsal Olmayan Bilgi Sistemleri 
 8. Coğrafi Bilgi Sistemi 
 9. Coğrafi Bilgi Sistemleri.
 10. Coğrafi Bilgi Sisteminin Fonksiyonları.
 11. Coğrafi Bilgi Sisteminin Bileşenleri
 12. Coğrafi Bilgi Sisteminin Çalışma Şekli.
 13. Coğrafi Bilgi Sistemi Sistem Tasarımı .
 14.  Kullanıcı İhtiyaçları.
 15.  Uygulama Konusu .
 16.  Çalışma Alanı 
 17.  Teknik Tercihler 
 18.  Veri Yapıları ve Standartları
 19.  Finansal Kaynak 
 20.  Kurumsal Etkiler
 21.  Personel .
 22.  Maliyeti
 23.  İşlem Adımları ve İş Periyodu.
 24.  Veri Tabanı Tasarımı.
 25.  UYGULAMA FAALİYETİ 
 26.  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 27.  ÖĞRENME FAALİYETİ-2.
 28.  VERİ PLANLAMASI
 29.  Coğrafi Veriler 
 30.  Haritalar ve Konumsal İlişkiler.
 31.  Grafik Bilgiler.
 32.  Grafik Olmayan (Tanımsal/ Sözel) Bilgiler
 33.  Coğrafi Veri Elementleri.
 34.  UYGULAMA FAALİYETİ 
 35.  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 36.  MODÜL DEĞERLENDİRME 
 37.  CEVAP ANAHTARLARI .
 38.  KAYNAKÇA


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

 • 4.5