canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Çevre, Sanayi, Turizm ve İstatiksel amaçlı cbs kullanımı | Yrd Doç Dr Ali ERDİ

 • 0
Çevre, Sanayi, Turizm ve İstatiksel amaçlı cbs kullanımı | Yrd Doç Dr Ali ERDİ

Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği bölüm Hocalarımızdan olan Yard. Doç. Dr. Ali ERDİ tarafından hazırlanıp derste öğrencilerine sunum yaptığı cbs dökümanarından 9. bölümüdür. İçeriğinde CBS De Veri Kaynakları CBS DE veri toplama çeşitleri hakkında sunum yapılmıştır CBS NİN UYGULAMA ALANLARINI İNCELEMEŞTİR


İÇERİK
 • Çevresel koruma (Toplum sağlığı) alanında CBS
  • a-Deniz ve diğer su havzalarının kirlilik haritaları 
  • b-Uydu görüntülerinden hava tahmin raporları ve mevsimsel istatistik 
  • c-Asit yağmurları ve tahribat analizleri 
  • d-Dijital bitki örtüsü haritaları 
  • e-Kirliliğin modellenmesi ve kara destek sistemlerinin yapımı 
  • f-Güncel uydu ve uçuş görüntüleriyle çevre kirliliği takibi 
  • g-Organize Sanayi bölgelerinde çevre koruma çalışmalarında 
  • ı-Nükleer ve kimyasal atıkların kontrollü imhası
 • Sanayi ve Ticaret alnında CBS
  • a-Kalite artırımı ve üretim prosesinin hızlandırılması, otomasyonunda 
  • b-Pazar ve satış politikalarının analizi 
  • c-Arz-talep dengesinde üretim yoğunluğu analizi 
  • d-Stoklama, depolama sistemlerinin geliştirilmesi 
 • Turizm sektöründe CBS uygulamarı
  • a-Ġnteraktif turistik kent haritaları üretim ve analizleri 
  • b-Kompleks otel veya tatil köylerinin yönetiminde
  • c-Kıyı şeridi ihlali ve sahil kirliliği denetiminde 
  • d-Sit alanlarının yaşatılması 
  • e-Hayvanat bahçesi organize ve idaresi
 • İstatistiksel amaçlı uygulamalarda CBS
  • a-Her türlü tematik haritaların yapılmasında 
  • b-İstatistiki verilerin on-line iletişim ve analizi 
  • c-Nüfus sayımının yazılan arayüzler ve interaktif bir şekilde yapımı 


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

 • 0