canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

CBS Nasıl Çalışır Kullanım Alanları | Yard Doç Dr Ali ERDİ

 • 0
CBS Nasıl Çalışır Kullanım Alanları | Yard Doç Dr Ali ERDİ

Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği bölüm Hocalarımızdan olan Yard. Doç. Dr. Ali ERDİ tarafından hazırlanıp derste öğrencilerine sunum yaptığı cbs dökümanarından 6. bölümüdür. İçeriğinde CBS De Veri Kaynakları CBS DE veri toplama çeşitleri hakkında sunum yapılmıştır -


İÇERİK
 • CBS NASIL ÇALIŞIR
 • CBS DE COĞRAFİK VARLIKLAR
 • CBS DE VERİ ELEMENTLERİ VE MODELLERİ
 • CBS DE VERİTOPLAMA TEKNİKLERİ
 • CBS İşleri nerelerde kullanılır
 • Bayındırlık hizmetlerinde
 • Sağlık işlerinde
 • Ulaşım (Ġletişim, yol vb.)  ukome lerde
 • Eğitim ve Ekonomi alanlarında
 • Savunma-Güvenlik birimlerinde
 • Sosyal-Kültürel amaçlı çalışmalarda
 • Çevresel koruma işlerinde
 • Sanayi ve Ticaret  alanlarında
 • Tarım ve ormancılıkta
 • Turizm alanlarında
 • İstatistiksel amaçlı uygulamalarda
 • BAYINDIRLIK HİZMETLERİNDE
  • a-Yapı, inşa ve tesisler ( yol, tünel, sanayi tesisi vs.) 
  • b-Hidrojeloji (su kaynakları ve yönetimi vb.) 
  • c-Maden ve diğer yer altı kaynakları gibi jeolojik çalışmalar 
  • d-Alt ve üst yapı, enerji SCADA inşa çalışmalarında 
  • e-Bölge plancılığı ve imar gibi yerel yönetimlerde 
  • f-Deprem, sismik risk gibi jeofizik çalışmalarında 
  • g-Yol, demir yollarının güzergah çalışmaları 
  • ı-Bataklık ve dere ıslah projelerinde ... vs. 
 • Jeofizik alanında CBS uygulamaları
  • 1 Otoyolların aktarım, taşıma sistemlerinde sismik risk değerlendirme ve analiz 
  • 2-Ġtalya’nın Marche bölgesinde jeomorfoloji sismik zonundaki katalizör etkisi yapan faktörlerin GIS ve PC teknolojisi yardımıyla belirlenmesi 
  • 3-California / San monteo’da Deprem gibi doğal afetlerde meskun alan planları diğer kartoğrafik, jeolojik bilgiler yardımıyla acil durum yardım planlarının yapımı ve karar destek sisteminin oluşturulması ve analiz yapılması
  • 4-Avrupa toprak kayması veritabanı ve etmenlerini veri bankasının oluşturulması çalışmaları 
  • 5-Sismik zonlarda yapılan incelemeler sonucunda bulunan bulguların jeotektonik veritabanın dizayn ve geliştirilmesi 
  • 6-ABD’de doğu san andreas fay hattında sismotektonik hareketlerin araştırılmasında 
  • 7-Mevcut güncel değer veritabanları yardımıyla depremde meydana gelen mal ve can kaybının GIS teknikleri kullanarak hasar tespit rapor, sunu ve animasyonlarının anında yapılması 
  • 8-GIS ortamında sayısal arazi modellerinde toprak kaymalarının makro ölçekte modellenmesi (new zelland)


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

 • 0