canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Bina Cephelerinin Ölçüm Yöntemleri

  • 0
Bina Cephelerinin Ölçüm Yöntemleri

Gelişen inşaat teknolojisi ve gereksinimler nedeniyle günümüzde yüksek ve büyük binalar hızla çoğalmaktadır. Bu binaların cephelerinde yer alan pencerelerin alüminyum doğramalarının ve çerçevelerinin olabildiğince en az harcama ile yerine montajı büyük önem arz etmektedir. Zira bu devasa iş hacminde yanlış ölçüden dolayı pencere veya kapı çerçevesinin yeniden yapılması hem zaman israfı hem de ekonomiyi olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmazdır. Bu çalışmaların en kısa zamanda, en doğru ve en ekonomik şekilde yapılması bina cephe ölçüsü ile yerine getirilebilir. Ayrıca bina cephesi bir düzlem denklemi ile ifade edilebileceği için, cephe aplikasyonu ve kontrolünde düzlem parametrelerinin kullanılması yapılan işin kalitesini ve sağlamlığını artıracaktır. Bu ölçüler için en uygun alet, reflektörsüz ölçü yapabilen elektronik takeometredir. Bina cephe ölçmeleri ile, aşağıdaki durumlarda karşılaşılabilir.
  • Mevcut bir binanın ölçümü ve kontrolü
  • Yapılmakta olan bir binanın aplikasyonu ve kontrolü
Bu çalışmada sadece bina yüzeyinin mecut durumunu saptayan yüzey planı elde edilecektir.Bunun için aşağıda belirtilen yol ve yöntem izlenecektir
  1. . ÖLÇÜ DÜZENİNİN KURULMASI
  2. SERBEST İSTASYON NOKTASININ ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT HESABI 
  •    İstasyon Noktasının Koordinat Hesabı
  •    Herhangi bir detay noktasının konum hesabı 
ve bir adet sayısal uygulama bulunmaktadır.


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

  • 0