canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Bilsat Uydusu Hakkında Bilgiler

 • 5
Bilsat Uydusu Hakkında Bilgiler

Nevin TUNALI 130106102038
Alper ÖZTÜRK 142106102001 Tarafından üretilmiştir.
İÇERİK
 1. Giriş
 2. Teknik Özellikleri
 3. Zonguldak İli’ne ait BİLSAT Görüntüsü
 4. Gezgin ve Çoban
 5. Kullanım Yerleri
 6. Türkiye İçin Önemi
 7. Sonuç

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesindeki Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) ve merkezi İngiltere’deki Surrey Üniversitesi’nin bir kuruluşu olan SSTL şirketi ile ortak bir çalışma yürütülmüştür.

Türkiye’nin ilk yapay yer gözlem uydusu olan BİLSAT projesi ile ilgili çalışmalar 2001 yılında başlatılmıştır.

Küçük uyduların tasarımı ve üretimi için gerekli altyapı ve bir yer istasyonu kurulmuş ve Türkiye’nin ilk uzaktan algılama uydusu olan BİLSAT üretilerek 27 eylül 2003 tarihinde yörüngeye yerleştirilmiştir.

Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Cezayir, Nijerya, Çin ve Tayland uydularının da bulunduğu DMC’nin de bir üyesidir. DMC, adı geçen ülkeler arasında ortak bir anlaşma ile kurulmuş olan uluslar arası bir organizasyon olup dünya çapında meydana gelen afetlerin incelenmesi amacı ile ilgili afet yaşayan bölgenin 24 saat den kısa bir süre içinde görüntülenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
 • 6.5 sn’ de bir görüntü almaktadır.
 • CCD dizinli sensör
 • ± 30° dönme yeteneği
 • 400 mm’lik Kodak KAI-4000 (PAN)
 • Biri pankromatik diğer dördü kırmızı, yeşil, mavi ve yakın kızılötesi olmak üzere beş yer gözlem kamerası, GPS, GPS konum kaydedici, konum kontrol sistemi ve itki sistemi taşıyan uydu, geliştirilen ÇOBAN ve GEZGİN adlı iki yararlı yükü de taşımaktaydı.

GEZGİN VE ÇOBAN 
Uydunun, çoban ve gezgin adı verilen, iki görev yükü TÜBİTAK uzay tarafından ve yerli sanayi katkılarıyla Türkiye’de tasarlanarak üretilmiş ve BİLSAT uydusuna yerleştirilmiştir.

GEZGİN
GEZGİN JPEG2000 algoritmasını kullanarak yüksek hızlı çok bantlı görüntü sıkıştırması yapan bir görüntü işlemcisidir
Her 5 sn’de 2048 x 2048 piksel boyutunda 4 bant spektral görüntülerin gerçek zamanlı işlenmesi
Yörüngede programlanabilir.

ÇOBAN
ÇOBAN, 8 bantlı ve 120 m düşük yersel çözünürlüğe sahip çok bantlı bir görüntüleyici
Çok bantlı (8 bant) orta çözünürlükte kamera
120 m yer çözünürlüğü AMAÇ Farklı tayf aralıklarında çekim yapabilen, BİLSAT uydusuna takılmak için Türk mühendisleri tarafından tasarlanan bir kamera sistemi oluşturmak.

KULLANİM YERLERİ
 • 3 Boyutlu modelleme 
 • Tarım
 • Ürün gelişiminin izlenmesi
 • Rekolte tahmini
 • Ormancılık
 • Hastalıkların tespiti
 • Yangınlardan sonra hasar tespiti
 • Kirlilik ve çevrenin izlenmesi
 • ÇED raporlarında kullanma
 • Çevresel modelleme
 • Şehircilik ve planlama
 • Arazi örtüsü kullanımı
 • Kentsel kullanım alanlarının sınıflandırılması
 • Kaçak yapılaşmanın tespiti
 • Jeoloji uygulamaları
 • Afet yönetimi
 • Haritacılık

BİLSAT projesinin amacı sadece küçük çaplı bir uyduya sahip olmak değildi. Bundan çok daha önemli olan hedefler vardı. Bu hedefler arasında;
 • uydu tasarımı
 • üretimi
 • fırlatılması
 • işletilmesi

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ 
 • alt yapı ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 • yer istasyonlarının kurulması ve kullanımı
 • teknik personelin uzmanlaşmasının sağlanması
 • milli uydu teknolojileri konusunda operasyonel bilgi sağlanması da beklentiler arasındaydı. 
 • Bu kapsamda, 2001 yılında 20 civarında araştırmacı uydu yapım sürecini yapabilme yeteneği gönderilmiştir..

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ 
BİLSAT projesi kapsamında TÜBİTAK tesislerinde Yer İstasyonu ve uydu laboratuarları kurulmuş, yerli imkânlarla Çok Bantlı Kamera (ÇOBAN) ve Gerçek Zamanlı Görüntü İşleme kartı (GEZGİN) tasarlanmış ve uzay kazandırılmıştır. Bu ekipmanlar Türkiye’de tasarlanan ve üretilen, uzay tarihçesine sahip ilk ürünlerdir.

SONUÇ 
Bilsat uydu projesinin esas amacı uydu teknolojisinin transfer edilmesi ve böylece bu teknolojinin öğrenilmesi, bu konudaki bilimsel bilginin kazanılması, gerekli alt yapı, yazılım, donanım belirlenmesiydi.
Türkiye’nin ilk gözlem uydusu 2003’te göreve başlayan uydumuz ile ilgili teknik sorunlar yaşanmış ve kumanda kontrol merkezi ile uydu arasındaki iletişim sağlanamadığı için görevi 2006 yılının Ağustos ayında sona ermiştir.
Uydu, üretim laboratuarları, teknoloji transferi programı, yer istasyonu, sigorta ve fırlatılması dahil olmak üzere yaklaşık 14 milyon dolara mal olmuştur.
İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

 • 5