canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Bilgisayar Destekli Harita Tasarımı | 3. hafta

  • 5
Bilgisayar Destekli Harita Tasarımı | 3. hafta

GRAFİK VE GRAFİK OLMAYAN BİLGİLER

Coğrafik veriler, özellikleri itibariyle iki değişik şekilde ifade edilirler. Bunlar yukarıda da ifade edildiği gibi, grafik ve grafik-olmayan bilgiler şeklindedir. Grafik bilgiler coğrafik varlığın konumu, büyüklüğü ve biçimi hakkında bilgi verirken, grafik-olmayan (non-graphic) bilgiler aynı coğrafik varlığın sahip olduğu yapısal özellikler hakkında bilgi verir. Grafik-olmayan bilgiler kavramı, bazı kaynaklarda tanımsal bilgiler, metinsel bilgiler veya sözel bilgiler şeklinde de ifade edilmektedir.

GRAFİK BİLGİLER

Grafik bilgiler, belli bir koordinat sistemini referans kabul ederek, sistem uzayında koordinatlarla ifade edilirler. Örneğin, uzayda herhangi bir A detayının konumu; (x,y,z) kartezyen koordinat değerleriyle veya (φ,λ) enlem, boylam şeklindeki coğrafi koordinat değerleriyle veya (α,s) açı ve mesafe şeklindeki kutupsal koordinat değerleriyle kesin olarak tanımlanır. Söz konusu detay bir nokta ise, tek bir koordinat değeri yeterli iken; bir çizgi olması halinde bir koordinat dizisine ihtiyaç vardır. Konumlar koordinatlarla ifade edilirken, mutlaka bir koordinat sistemin tanımlanması gerekmektedir.

GRAFİK OLMAYAN BİLGİLER

Coğrafi varlıkların koordinat bilgileri yanında, bu varlıklar arasındaki
ilişkiler ve bu varlıkların özellikleri hakkındaki diğer bilgilere de
ihtiyaç vardır. Bunlar genellikle grafik-olmayan tanımlayıcı nitelikteki
yazılı bilgiler olup, coğrafi varlıkların, öznitelik (attribute)
bilgilerinden oluşurlar. Öznitelik bilgisi, coğrafik detayın sahip
olduğu karakteristik özelliğin, alfa-sayısal olarak gösterimidir. Diğer bir deyişle, grafik olarak ifade edilemeyen özelliklerin, şekilden bağımsız, metinsel olarak ifade edilmeleridir. Örneğin, uzayda bir nokta koordinatıyla tanımlanmış olsa dahi, bu noktanın tüm özellikleriyle bilinebilmesi için, noktanın adı, numarası, işlevi gibi öznitelik bilgilerine de ihtiyaç duyulur. Nokta şeklinde grafik olarak gösterilen bir detay, gerçekte ya da harita üzerinde bir elektrik direğini gösteriyor ise, bu direğin; cinsi, yüksekliği, tesis tarihi, son bakım tarihi, boyu, rengi gibi özniteliklerin her biri grafik-olmayan bilgidir. Yine aynı şekilde grafik olarak bir çizginin gerçekte herhangi bir yolu gösterdiği düşünülürse; yolun cinsi, yapım tarihi, şerit sayısı, genişliği gibi bilgiler de grafik-olmayan bilgilerdir. Grafik-olmayan bilgiler, genellikle yazılı olarak tablo dokümanları halinde toplanan verilerden oluşurlar. Bu türden veriler, mevcut kayıt evraklarından elde edilebildiği gibi, anket, istatistik, form doldurma, liste, rapor, sayaç okuma vb şekillerde toplanabilirler.

İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

  • 5