canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Bilgisayar Destekli Harita Tasarımı | 2. hafta

  • 0
Bilgisayar Destekli Harita Tasarımı | 2. hafta

Bu ders notu Aksaray Üniversitesi ders notu olup Doç. Dr. Selçuk REİS tarafından verilmektedir. İçerisinde teknolojik gelişmeler sonucunda harita üretimine sağladığı kolaylıklar anlatılmaktadır.

AYRICA

KAĞIT HARİTALAR
Haritaların üretimde, haritanın tasarımı özel bir öneme sahiptir. Harita, genel olarak üç temel bölümden oluşmaktadır. Özellikle Standart Topoğrafik (1:25.000 ve küçük ölçekli) harita serilerin üretiminde, harita kenarı, kitabe ve harita kenar bilgileri tüm paftalarda standart olacak şekilde tasarlanmaktadır.


Haritanın yüzü: Haritalanacak alanın yer aldığı bölümdür. Burada haritada yer alacak detaylar işaret ve yazılarıyla, koordinat çizgileri veya indeksleme çizgileri ve bunlara ait yazılar yer alır. Kitabe içi bilgiler de denilen ve paftanın esası olan bu kısımda, çizimsel olarak şekil ve işaretler yer almaktadır


Kitabe: Kitabe, harita yüzünü çerçeveleyen ve genelde bir koordinat sistemine göre çizilen kısımdır. Kitabe, kitabe iç çerçeve çizgisi ve kitabe dış çerçeve çizgisi ile bu çizgiler arasında kalan bölümü kapsar.
Harita Kenarı ve Kenar Bilgileri: Harita kenar bilgileri ise ana yüz ve kitabe dışında kalan kenar kısmında yer alan ve haritanın kullanımı ile ilgili değişik bilgilerdir. Kitabe bilgileri, kitabe çizgileri üzerinde ve arasında gösterilen
yazı ve işaretleri kapsamaktadır. 1:25.000, 1:50.000 ve 1:100.000 ölçekli ST haritalar için tasarlanan pafta kitabesinde genel olarak aşağıda listelenen bilgiler sunulmaktadır:


EŞ YÜKSEKLİK EĞRİLERİNİN ÇİZİMİ ne kadar biço konu irdelenmiştir


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

  • 0