canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Arazi Toplulaştırma Projesi - Netcad Çizimleri ve Klişeler

 • 5
Arazi Toplulaştırma Projesi - Netcad Çizimleri ve Klişeler

Bu etüt, Konya İli, Selçuklu ilçesine bağlı Güvenç Köyünde yapılacak olan arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerini kapsamaktadır. Proje sahasında bulunan mevcut yolların ulaşımda yetersiz olması ve DSİ ve Köy Hizmetleri sulama ve drenaj tesislerinin yetersiz olması, açılan sondaj kuyularının kurulduğu yerlerin sulama sahalarında yetersiz olduğu, işletmelere ait taşınmazların dağınık durumda ve bu taşınmazların bir kısmının günümüşartlarında makineli tarıma elverişsiz oluşu ve aynı zamanda parsellerin geometrik şeklinin de makineli tarımı zorlaştırması, aynı mevkii üzerinde birden fazla aynı malik ve farklı parsel olarak birden fazla taşınmazın olduğu, yerleşme sahasının olmaması, yerleşme sahasının istenilen düzeye ve niteliklere çıkarılabilmesi için bahsi geçen proje sahasında arazi toplulaştırma uygulamasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

 

 

            3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu’na göre arazi toplulaştırma çalışması yapmak.

 • ETÜT SAHASININ TANITIMI
   • Sahanın mülkiyet durumu
   • Nüfus
   • Mülkiyet Durumu
  • SICAKLIK ve YAĞIŞ
  • BASINÇ – NEMLİLİK-RÜZGAR
  • Toprak özellikleri
  • Topografya ve Jeolojik durum
  • Ekonomi, arazi kullanma ve tarımsal üretim
  • Sosyal Tesisler
 • MEVCUT DURUM VE VARSA PROBLEMLER İLE ÇÖZÜMLERİ
  • Etüt Sahasında Gerçekleştirilmesi Gereken Projeler
 • PROJENİN TAHMİNİ MALİYETİ
 • SONUÇ

 • Muvafakatname.docx
 • AT-1.xlsx ve AT-2.xlsx
 • Tapuya Şerh Koyma.doc
 • paftaBölümleme.NCZ
 • Koordinat Hesabı.xls
 • Kadastro çalışmaları
 • İşletme Haritaları
 • Derecelendirme çalışmaları
 • Sulama Ağı Planlaması
 • Yol Ağı Planlaması
 • Blokların oluşturulması
 • Dağıtım-Parselasyon
 • Yazışmalar
 • Aplikasyon Röleve
 • Köy Yerleşim Alanı
çizilere bitirilir

Sonuç

Raporda açıklandığı üzere, proje alanında tespit edilen mevcut arazi kullanımı sulama drenaj ihtiyacı, köy yerleşim yerine ulaşım yolu ve diğer ana arterlere ihtiyaç duyulan bağlantı yollarına olan ihtiyaç, köy alt ve üst yapı sorunları, köy halkının ihtiyacı olan sosyal tesisler vb. gibi sorunlara çözümler üreterek bu sorunlar aşılmaya çalışılmıştır. Yapılacak olan tüm çalışmalar sayesinde köy yerleşim yeri daha düzenli ve kullanışlı hale getirilecek. Toprak kullanımı sayesinde yerel ekonomi canlanacak ve halkın refah düzeyi yükselecektir. 


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

 • 5

Ender Kemal

Ender K... 2017-02-13 21:41:55

teşekkürler.