canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Alt Yapı İnşaatı - Atık Su

  • 3
Alt Yapı İnşaatı - Atık Su

Tanım: Kullanılmış pis ve atık suların borular veya kanallar vasıtasıyla uzaklaştırılıp arıtma tesislerine gönderilmesi için yapılan inşaatlardır. Kullanılmış suyun uzaklaştırılması boruların yeraltına belli bir eğimle yerleştirilmesi ile sağlanır. Kullanılmış sular ve atıklar önce borular vasıtasıyla evlerin önündeki parsel bacalarına, parsel bacalarından sokaklardaki şebeke hatlarına birleşerek ana şebeke hattına bağlanır. Hızla artan kent nüfusu, kent merkezlerinde yoğunlaşan ekonomik aktiviteler, kentleri ve çevresini önlenmez seviyelerde kirletmektedir. Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez şartı olan çevrenin korunması prensibine doğrudan hizmet etmektedir. Ülkemizde kentleşme ile birlikte başlayan alt yapı yatırımları, mevcut kentleşmenin gerisinde kalmıştır. 1998 yılı itibariyle kentsel nüfusun yüzde 78ine kanalizasyon şebekesi hizmeti ulaşmaya başlamış, yüzde 3in de ise atık su, arıtma tesislerinde arıtılarak alıcı prtama bırakılmıştır. Dünya genelinde herhangi bir kanalizasyon sisteminden yararlanma oranı 1990 yılında yüzde 55den (2,9 milyar kişi) 2000 yılında yüzde 60a (3,6 milyar insan) yükselmiştir. 2000 yılı itibari ile 2,4 milyar insan kanalizasyon sisteminden hizmetinden yararlanamamaktadır. Bu insanların büyük çoğunluğu Asya ve Afrika’da yaşamaktadır. Küresel Su Temini ve Kanalizasyon Değerlendirme Raporunda belirlenen yeterli kanalizasyon seviyesi kriterine göre ülkemizin yüzde 99unda bu hizmet seviyesi yakalanmıştır.


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

  • 3